Home > Media

תקשורת ומדיה

כתבות מן העיתונות

הקלטות ערבים ציבוריים -התחדשות מרכזי ערים

עמותת מרחב בסיוע התאחדות הקבלנים מקיימת ערבים ציבוריים על התחדשות מרכזי ערים – בינהם שדרות הגעתון

בנהריה ורובע הדר בחיפה.

מיטב המומחים בשיחה פתוחה על האתגרים וכיווני הפעולה הנדרשים לשם חיזוק מרכזי הערים הותיקות בישראל

 

סרטוני מרחב מרוכזים

סרטוני מרחב מציגים את העקרונות של העמותה באופן בהיר וקצר.