אודות העמותה

מרחב פועלת לקידום מושג העירוניות, לשיפור התכנון האזורי בישראל, לצמיחה חכמה ולצמצום הפערים במרחב הציבורי.

העיר אינה רק מקום – היא רעיון, היא הזדמנות

כ-93% מתושבי ישראל חיים בישובים עירוניים ולפיכך השפעה על איכות החיים בעיר הנה השפעה על רוב אוכלוסיית ישראל.

להמשך קריאה
test
img

כלים לעירוניות

עמותת מרחב מקדמת סט של עקרונות שישומם יממש את חזון העמותה לעיר כאורגן חברתי שהאדם במרכזו. העקרונות תומכים בתפישות החברתיות הכלכליות והסביבתיות - בין אם נעסוק בצמצום פערים, בשיווין מגדרי, בעיר המתאימה לכלל הגילאים, בסביבה קיימות בריאות רווחה ועוד.

מכון ראשי ערים

מאז 2010 עמותת מרחב משקיעה חלק משמעותי מפעילותה בקיום סדנאות בנושא העירוניות לראשי רשויות מתוך הכרה בחשיבות העצומה שיש לשחקנים אלה ביצירת עירוניות.

להמשך קריאה
img

קורסים וסדנאות

שפה, כלים ומיומנות הם בסיס לפעולה - מרחב מאמינה כי לכל אדם השוחר עירוניות טובה, ובוודאי לכאלה המבקשים המבקש להשפיע לטובה בתחום העירוניות, אפשר וצריך להעניק כלים מקצועיים ונגישים בתחום, נגישים וזמינים לכל אדם. לכן אנו מפעילים עמותת מרחב מפתחת ומפעילה מגוון נרחב של קורסים והשתלמויות דיגיטיליים, המאפשרים הרשמה פשוטה וחשיפה לתכני הקורס בכל זמן ומקום. אשר אפשר להירשם אליהם בקלות ולהשתתף בהם בכל עת ומכל מקום.

העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא

הכשרה בהיקף של 56 שעות (מוכר לגמול השתלמות) לעובדים בתחום התכנון ברשויות המקומיות.

כיצד יתמודדו הישובים והערים בישראל עם אתגרי המאה ה-21? איך נגור ונחיה בערים המצטופפות? באיזה
אופן יתפקד המרחב הציבורי? כיצד ניצור סביבות חיים איכותיות ונענה על מגוון לחצים וצרכים?

לפרטים נוספים >

עיר של הזדמנויות

לעובדי רשויות ועובדים בארגוני חברה אזרחית – לא נדרש ידע בתכנון

בחזית מהלכי ענק של התחדשות עירונית עומדים עובדים באגפים השונים של הרשויות המקומיות כדוגמת
תפעול, שפ"ע, חינוך, קהילה, בטחון, תרבות ואחרות. כל אלה עוסקים בשיפור איכות הסביבה החיים
העירונית ועושים שימוש במגוון כלים המתבססים על הידע המקצועי אותו הם נושאים.

לפרטים נוספים >

כלכלה עירונית כלכלה מקומית

על הקשר בין כלכלה לעירוניות – למתכננים ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות

הכלכלה בערים מניעה את החיים בהן. עסקים קטנים ובינוניים מהווים למעלה מ 98% מכלל העסקים בישראל.
בממוצע לכל 15.7 תושבים "יש" עסק המשמש את צורכיהם היומיים.

עסקים ברחובות המרכזיים והראשיים של העיר מהווים את "הלב הפועם" של העיר. מוקדי עניין, מחוללי תנועה
ומעודדים הליכה ברגל. הם מרכיב חשוב בעיר שטוב לחיות בה.

לפרטים נוספים >

העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא

הכשרה בהיקף של 56 שעות (מוכר לגמול השתלמות) לעובדים בתחום התכנון ברשויות המקומיות.

כיצד יתמודדו הישובים והערים בישראל עם אתגרי המאה ה-21? איך נגור ונחיה בערים המצטופפות? באיזה
אופן יתפקד המרחב הציבורי? כיצד ניצור סביבות חיים איכותיות ונענה על מגוון לחצים וצרכים?

לפרטים נוספים >

עיר של הזדמנויות

לעובדי רשויות ועובדים בארגוני חברה אזרחית – לא נדרש ידע בתכנון

בחזית מהלכי ענק של התחדשות עירונית עומדים עובדים באגפים השונים של הרשויות המקומיות כדוגמת
תפעול, שפ"ע, חינוך, קהילה, בטחון, תרבות ואחרות. כל אלה עוסקים בשיפור איכות הסביבה החיים
העירונית ועושים שימוש במגוון כלים המתבססים על הידע המקצועי אותו הם נושאים.

לפרטים נוספים >

כלכלה עירונית כלכלה מקומית

על הקשר בין כלכלה לעירוניות – למתכננים ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות

הכלכלה בערים מניעה את החיים בהן. עסקים קטנים ובינוניים מהווים למעלה מ 98% מכלל העסקים בישראל.
בממוצע לכל 15.7 תושבים "יש" עסק המשמש את צורכיהם היומיים.

עסקים ברחובות המרכזיים והראשיים של העיר מהווים את "הלב הפועם" של העיר. מוקדי עניין, מחוללי תנועה
ומעודדים הליכה ברגל. הם מרכיב חשוב בעיר שטוב לחיות בה.

לפרטים נוספים >
לצפייה בכל הקורסים
img

העשייה שלנו

מרחב פועלת בכמה ערוצי פעולה

 • הכשרות – סדנאות והכשרות מקצועיות לראשי ערים, מתכננים, בעלי תפקידים ברשויות ובעמותות ולציבור
  הרחב
 • כלים יישומים וניירות עמדה – מרחב מפרסמת דוחות, ניירות עמדה ומחקרים שונים על היבטים שונים של
  העירוניות כגון מנתח התחבורה, בניה מרקמית אל מול בניה מגדלית, עירוניות בימי קורונה.
 • עבודה יישומית – עם ומול נבחרי ציבור וגורמים מקצועיים ברשויות המקומיות – כדוגמת מנופים כלכליים
  בגליל, התחדשות מרכזי ערים בנגב.
 • ייצוג – קידום הייצוג לארגוני חברה ורווחה בוועדות התכנון (נציגיה שימשו חברי ועדה בין השנים
  2018-2020 במסגרת הוראת שעה).
 • שותפות במהלכים ארציים שעיקרם קידום עירוניות טוב: כגון פורום נשיא המדינה לנושא שינויי האקלים-
  הובלת הדיון בנושא העירוניות והקשר לשינויי אקלים
לפרטים נוספים

מן התקשורת

לצפייה במאמרים נוספים