היום ה-4 שאררט רעננה (14.2.13)

היום הרביעי- היום האחרון

לקראת הכנת התכנית המסכמת של השאררט התכנס הצוות המקצועי מיד בבוקר בכדי לסכם את הערות המשתתפים מהערב הקודם ולקבוע את תחומי העבודה שתעשה ע"י הצוות למצגת המסכמת.

בצהריים נערך מפגש משותף של צוות מרחב עם ראש העיר וצוותו המקצועי בכדי להציג בפניהם את התכנית המתגבשת לקראת ערב הסיכום ולקבל התייחסות לטיוטת תכנית הפעולה .

בישיבה זו הוצגו כל תחומי התכנית :

  •          תכנית להכנת מסמכי מדיניות ותהליכים משתפים.
  •          תכנית להקמת מסגרת לפעילות – מינהלת משותפת
  •          תכנית למיצוב מיתוג ושיווק של מרכז העיר
  •         פתרונות לחניה ותחבורה ציבורית אל ובתחומי מרכז העיר
  •          תכנית לפתרונות פיזיים במרחב הציבורי

ראש העיר ואנשיו התרשמו מאוד מהעבודה הנרחבת והרב תחומית שנעשתה על ידי צוות מרחב, הם נתנו דגשים ורעיונות נוספים מהידע והניסיון שלהם על לגבי הנושאים השונים שהוצגו.

בתום פגישה זו אנחנו המשכנו לעבוד, העבודה היתה מרובה רצינו להספיק כמה שיותר, עבדנו בקצב מהיר ומדיוק.

בשעות הערב הגיעו בפעם האחרונה לשאררט זה תושבי רעננה, בעלי עניין ועובדי העירייה מאגפים שונים. הצגנו את התוצרים שעמלנו עליהם בארבעה ימים האחרונים. בסוים כל נושא ניהלנו דיון ושמענו מה לתושבים יש להגיד על התחום ומה הם חושבים על תוצרים שהגנו בעקבות העבודה המשותפת איתם.

השאררט הסתיים בתחושה שכולם רוצים להמשיך בעשייה, התושבים רוצים לראות שינוי, העירייה רוצה להתחיל כבר בעבודה ואנחנו כמו תמיד מחכים לראות באיזה אופן שאררט זה ישנה את פני העיר.

בשעות הערב המאוחרות התיישבנו כל צוות מרחב וסיכמנו את השאררט מבחינתנו. עבור חלקינו זו הייתה התנסות ראשונה בשאררט, ובעבודה רב תחומית כשם זו. לחלק גדול מאנשי הצוות שאררט רעננה הצטרף למגוון רחב של שארטטים שהם נכחו בהם בעבר בדומה  לשאררט הראשון של מרחב בקריית שמונה.

למעשה שאררט זה הוא השאררט העשירי של מרבית ממשתפי הצוות בשאררט להתחדשות מרכז העיר רעננה

 

לצפיה בתמונות מהיום האחרון של השאררט

4 day

מרחב בפייסבוק