היום ה-1 שאררט רעננה (11.2.13)

היום הראשון של השארטט יצא לדרך!

בבית יד לבנים בעיר בצהרי היום, התאסף הצוות המקצועי ונציגי העירייה ופתח משרד זמני שיעמוד לרשותו במשך ארבעת הימים הקרובים.

הצוות הציג את הנתונים שנאסף טרום השארטט, כל אחד מתחום העיסוק שלו.

הידע והנסיון המקצועי איתו מגיע כל אחד מאנשי הצוות מפרה ומעשיר את כלל חברי הקבוצה.

הוצגו דוגמאות להתחדשות רחובות שנעשו בעבר בישראל ובעולם, ואלו ישמשו כהשראה עבור התחדשות רחוב אחוזה.

בערב נפגשו הצוות ונציגי העירייה עם כ-80 תושבי העיר ממגוון גילאיים ואוכלוסיות, לשמוע מה להם יש לספר על רחוב אחוזה.

המפגש נפתח בנאומים מפי ראש העיר נחום חופרי, סגנית ראש העיר מלי פולישוק שבירכו והודו לתושבים ולאנשי המקצוע שיקדישו את זמנם לתהליך חשוב מאין זה. לאחר מכן, הציגה את התהליך ועקרונותיו יו"ר "מרחב" אדר' עירית סולסי, הוסיף ופירט על התהליך הקרוב מנכ"ל "מרחב" אדר' דרור גרשון. הציגה לבסוף, מתכננת עיר ד"ר דפנה כרמון דוגמאות מהעולם ומהארץ. בהצגה הדגישה את התהליכי השינוי וההתחדשות ברחובות שונים בלונדון, ירושלים וזכרון יעקב.

בעקבות הדברים שהוצגו, היה ניתן לחוש בקלות שקהל המשתתפים צמא ונכון לשיתוף פעולה בהתווית השינוי בלב עירם.

לב המפגש היה חלוקה לקבוצות דיון, המונחות על ידי הצוות שבו ניתן לתושבים ההזדמנות להתבטא ולהשמיע את קולם. בפני קבוצות התושבים הוצגו מספר שאלות מנחחות:

מהי רעננה עבורם?

מהו מרכז עיר?

מה הם אוהבים ברחוב אחוזה?

מה הם מעוניינים שישתנה ומה שישתמר?

על מה הם מוכנים לוותר לטובת השינוי?

לבסוף נשאלו כשהם עוצמים את העיניים איך הם מדמיינים את רחוב אחוזה בעוד 5 שנים?

מחר בבוקר, יום ג' 12.02.13, הצוות יתכנס וימשיך בעבודה, כשעת יש ברשותו את מאוויהם והשקפותיהם של תושבי העיר בנוגע ללב עירם.

לצפיה בתמונות מהיום הראשון של השאררט

יום שני 001

מרחב בפייסבוק