היום ה-3 שאררט רעננה (13.2.13)

היום השלישי- תוצרים

 היום בבוקר הגענו למשרדנו הזמני בבית יד לבנים, חדורי מוטיבציה ובעלי מרץ לעשיה.

פתחנו את היום בשיחת בוקר כשם שעשינו ביומים האחרונים, כל אחד ממנחה הקבוצות סיפר על ההאמר מפי התושבים אתמול בערב.

העלנו אמירות אלו על הכתב והחלטנו שצריך להתחייל לייצר תוצרים, מפינו את התוצרים שניתן ליצר בן הקרוב ותוצרים אותם ניתן ליישם בזמן הארוך.

חלקנו את התוצרים לשלוש סוגים: המרחב הפיזי, ניהול ותוכן מיצוג.

 אנשי הצוות המקצועי של מרחב התחלקו לקבוצות כל אחד על פי תחום המיומנות שלו והתחלנו ליצר את התוצרים. במשך כל היום עבודנו קשה וביסודית להפקת התוצרים.

לקראת שעות הערב מאוד התרגשנו למפגש עם התושבים, רצינו לשמוע מה להם יש לומר על התוצרים. התושבים הגיבו בהתרגשות ובשמחה לאור התוצרים.

לאחר מיכן ניהלנו דיון על התוצרים ועל הפוטנציאל אשר קיים בתוצרים.

מחר מחכה לנו יום עבודה נוסף ואחרון אשר בתומו אנו נציג את כלל התוצרים והחומרים אשר הפקנו בארבעה ימים האחרונים.

לצפיה בתמונות מהיום השלישי של השאררט

third day

מרחב בפייסבוק