היום ה-2 שאררט רעננה (12.2.13)

היום השני

חברי הצוות המקצועי של מרחב ואנשי העירייה התכנסו הבוקר בבית יד לבנים ליום העבודה השני. הבוקר נפתח בהצגת דעותיהם של התושבים שנאספו אתמול בערב.

התושבים ענו על השאלות מה הם היו רוצים לשמר? ומה הם רוצים לשנות ברחוב אחוזה?

התשובות היו מגוונות, שונות ומעניינות. נשמעו רעיונות כמו:

אוירה אינטימית ותחושת שייכות

העדר עיצוב עירוני אחיד

שימור מגוון האוכלוסייה הרבה שיש ברחוב

ועוד..

לאחר מכן נערך דיון בו העלו  חברי הצוות מה הם היו רוצים לשמר ברחוב אחוזה ? מה הם היו רוצים לשנות ברחוב אחוזה? ומהם החסמים הקיימים למימוש השינויים שהוצעו ע"י כל המשתתפים.

בשעות הצהרים יצאנו לסיור התרשמות נוסף ברחוב אחוזה , במהלך הסיור הזמנו עוד ועוד אנשים להגיע ולהשתתף בשאררט. הסיור העלה תובנות תהיות והרהורים רבים בקשר למצב הפיזי של הרחוב, לנכונות בעלי העסקים לשינוי לגבי האפשרויות לשינוי. הסיור חדד את נושאי הדיון מהבוקר.

חזרנו למשרדנו הזמני בבית יד לבנים, שופעים ברעיונות והתכנסנו לגיוס תוצרים, העלנו מגוון רחב של תוצרים אשר להערכת הצוות יובילו לשינוי ים המבוקשים במרכז העיר.

חילקנו את התוצרים לשלש קבוצות :

  • תוצרים פזיים: רשת תחבורה ציבורית פנים עירונית- איכותית ויעילה המבוססת על הרשת הרחובות, רחוב אחוזה שטוח ללא מפגעים וכ"ו.
  • מסמכי מדיניות: תוכנית מיתוג ומיצוב תוכן שיווק של אחוזה כנגזרת מכל תוצרי השאררט
  • מסגרות ארגוניות  להפעלת הרחוב: תפקיד "תיק אחוזה", מנהלת משותפת לעירייה ולבעלי ומחזיקי ענין, "נאמני אחוזה" ועוד

לאחר מכן התחלקנו לשלוש קבוצות עבודה בה ניתנה ההזדמנות לכל אחד להתייחס לתוצרים ולתהליך.

במהלך היומיים הקרובים עומדת לפנינו עוד עבודה מרובה. בה נבנה את תכנית הפעולה הנסמכת על עבודת הצוות ומשוב המשתתפים.

כולם מוזמנים להגיע ולהשפיע

לצפיה בתמונות מהיום השני של השאררט

second day

מרחב בפייסבוק