מסמך מסכם נובמבר 2014

מסמכי המדיניות לעירוניות:

מסמך מסכם נובמבר 2014 – למסמך המלא - לחץ כאן

כלים, מדדים ותמריצים לעירוניות- ישראל עירונית 2050 – למסמך המלא - לחץ כאן

 
ironit

מטרת הפרוייקט ישראל עירונית 2050 , להכין מסמך מדיניות לחיזוק העירוניות במדינת ישראל, ולהניח אותו על שולחן הכנסת, הממשלה, ובפני הציבור המקצועי והרחב כמצע לדיון ציבורי וכבסיס למדיניות עירונית בישראל. הפרוייקט זכה למימון ראשוני ותמיכה של הקרנות המובילות בישראל. הכוונה בפרוייקט שאמור שנמשך שנתיים, היא לפתח את כלי המדיניות הדרושים לחיזוק העירוניות בישראל, ולנסות אותם במסגרת עיר אחת (אשדוד). התהליך כלל סדרה של סדנאות אינטנסיביות בהשתתפות רחבה של בעלי עניין רלוונטיים מכל התחומים, חברה, סביבה, כלכלה, בריאות וכו'.