Archive | צמיחה חכמה בנגב

סדנאות ערד: "איך גרים" והתחדשות מרכז העיר

ערד, הוקמה בשנות ה 60 של המאה ה 20 בנגב ובמשך השנים רבו האתגרים החברתיים והכלכליים בעיר. כיום, מתעורר הצורך בחיזוק מרכז העיר ושכונות המגורים העוטפות אותו, במטרה להבטיח מרחב חיים עירוני משגשג ועתיד בר-קיימא לערד.  אנחנו פותחים בפעולה משותפת עם עיריית ערד, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה וקרן מיראז' בה נקיים שבוע סדנאות […]

Read the full story

פורסם ב מיוחדים, צמיחה חכמה בנגב1 Comment

מצגת לקראת הסיור לגרמניה – אוקטובר 2017

חוברת סיור ראשי רשויות נגב גרמניה 2017 from Ayala Solzi Tertman

Read the full story

פורסם ב צמיחה חכמה בנגב0 Comments

מצגת סיכום סיור ראשי רשויות נגב גרמניה אוקטובר, 2017

סיכום סיור ראשי רשויות לגרמניה from Ayala Solzi Tertman

Read the full story

פורסם ב צמיחה חכמה בנגב0 Comments

Negen Smart Growth – Cities in the Negev

Read the full story

פורסם ב English, צמיחה חכמה בנגב0 Comments

ישראל עירונית 2050 – הזמנה להשתתפות

אנו מזמינים אותך להשתתף, יחד עם קבוצה רחבה של נציגים ממשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, ארגונים אזרחיים, יזמים ונציגי האקדמיה, בבניית תכנית פעולה לחיזוק הערים, ולגיבוש כלי מדיניות לעידוד העירוניות בישראל. מטרת הפרוייקט ישראל עירונית 2050 , להכין מסמך מדיניות לחיזוק העירוניות במדינת ישראל, ולהניח אותו על שולחן הכנסת, הממשלה, ובפני הציבור המקצועי והרחב כמצע לדיון […]

Read the full story

פורסם ב כללי, צמיחה חכמה בנגב0 Comments


מרחב בפייסבוק