כל הפוסטים בהצטרפות

הצטרפות

הצטרפות

צמיחה חכמה, צמצום פערים חברתיים ואיכות חיים עירונית טובה הבאים לביטוי במרחב ציבורי רב-הזדמנויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, קידום ההיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים של החיים העירוניים ליצירת עירוניות בת קיימא.

להמשך קריאה >