כדי לעדכן את כל חבריה, עמיתיה ושוחרי העירוניות, נרחב נוהגת להוציא בכל רבעון ניוזלטר עדכני המסכם את עיקרי פועלה בתקופה הנדונה.

הניוזלטרים כוללים מידע, פעולות, תמצית מחקרים וכנסים, ניירות עמדה ומחשבות על עירוניות.

בעבר הוציאה מרחב ניוזלטרים מדי חודש בחודשו.