עשור למרחב

מרחב חוגגת עשר שנות פעילות לקידום העירוניות בישראל!
מוזמנים לצפות ולשמוע את העושים במלאכה מדברים על מקורות העמותה ומטרותיה ועל הפעילות המגוונת –
מכון ראשי ערים, פרויקט ישראל 2050, המעבדה להעצמה עירונית ועוד..