תהליך תכנון משתף להתחדשות מרכז העיר רהט

בשיתוף עם עיריית רהט ובמימון משרד הבינוי והשיכון, כחלק ממתווה המשרד לחיזוק מרכזי הערים בנגב.

רקע:

ההכרה בחשיבות ובצורך בהתחדשות עירונית, השקעה במרקם הקיים וחיזוק מרכזי הערים הפכה לכמעט קונצנזוס במדינת ישראל. לצורך קידום רעיונות אלה פועלים כיום גופים רבים ומושקעים משאבים ניכרים. יחד עם זאת, מרבית הכלים בהם עושים שימוש לחיזוק והתחדשות של מרכזי הערים נעים סביב מגוון מצומצם של מנגנונים, כדוגמת הקצאת זכויות בנייה, הקמת מנהלות אזורי מסחר ועיצוב המרחב הציבורי. הגם שלכלים אלה השפעה חיובית במקומות רבים, אין הם יודעים להתמודד עם חלק גדול מן האתגרים העומדים בפני התחדשות מרכזי הערים. אתגרים הנובעים מבסיס כלכלי חלש של הערים ומשקי הבית, פערים חברתיים גדולים, חסמים תכנוניים וקנייניים וחוסר היכולת לקדם תהליכי עומק ארוכי טווח. בעיקר חסרים מנגנונים מפורטים, רב תחומיים (פיזיים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים) הרגישים לשונות בין מקום למקום.

העיר רהט עומדת בפניי שינויים בקנה מידה רחב. כהכנה לשינויים אלו, מתנהלים בעיר מספר תהליכי תכנון, הכוללים הכנה של תכנית מתאר כוללנית, תכנית למרכז עסקים חדש, תכנון שכונות מגורים חדשות ומספר תכניות לפיתוח והשקעה במרקם הקיים. בנוסף, הממשלה הקצתה סכומי כסף ניכרים במסגרת החלטות הממשלה הנוגעות לפיתוח כלכלי ביישובים הערביים ולתכנית החומש למגזר הבדואי. על מנת שהמאמץ הרב והמשאבים המושקעים בעיר יביאו לשינוי המיוחל, יש צורך לפתח מנגנונים רב תחומיים, שידעו להתמודד עם האתגרים בפניהם ניצבים העיר רהט ותושביה. מנגנונים שידעו, בין היתר, לחזק את מרכז העיר כליבו של השלד העירוני לאורך זמן ובאופן מתמיד.

משרד הבינוי והשיכון – מתוך הכרה בחשיבות ובצורך בהתחדשות עירונית, השקעה במרקם הקיים וחיזוק מרכזי הערים – יצא בשנה האחרונה בפרויקט ניסיוני באזור הדרום שמטרתו חיזוק מרכזי הערים. עמותת מרחב – התנועה לעירוניות בישראל, נבחרה להוביל את הפרויקט בעיר רהט.

מטרת הפרויקט: זיהוי ופיתוח פרויקטים מוסכמים לחיזוק מרכז העיר רהט, תוך התמודדות עם האתגרים הפיסיים, הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בפניהם ניצבים העיר ותושביה.

שלבי הפרויקט:

-    שלב ראשון, הגדרה מפורטת של מטרות הפרויקט: מטרת שלב זה הנה זיהוי פרויקט או פרויקטים במרכז העיר, שיש להם את היכולת להביא לתרומה המשמעותית והחיוביות ביותר למרכז העיר ולתושבי העיר בפרק זמן קצר. הפרויקטים הנבחרים, יהיו כאלה שייצרו את הסינרגטיות המרבית עם תהליכי תכנון המתבצעים כעת בעיר, תוך הגדרת השילוביות בין התהליכים. תוצרי שלב זה יהיו ניסוח מטרות הפרויקט/ים, תיחומם הגיאוגרפי, ופירוט תהליך התכנון.

-    שלב שני, תכנון משתף של הפרויקט הנבחר: שלב זה יהווה את ליבו של תהליך התכנון. הכוונה היא לבצע מהלך שיתופי אקסטנסיבי ורב השפעה, שיהווה בין היתר מודל לתהליכי תכנון משתפים הרותמים את בעליי העניין השונים להצלחת התהליך ופרויקטים עתידיים. מטרת שלב זה הנה גיבוש חזון, אסטרטגיה ועקרונות לתכנון ולתכניות פיתוח ופעולה לפרויקטים הנבחרים.

-    שלב שלישי, הכנת מסמכי התכנית: בשלב זה הצוות יעבד את תוצרי התהליך לכדי דו"ח פיתוח ותכניות עבודה, שיובאו בשלב ראשון להיזון חוזר ע"י הציבור ובשלב שני לעירייה לצורך ביצוע.

תהליך התכנון כולו יבוסס על חמישה רכיבי שיתוף: (1) סדנאות תכנון משתף בקבוצות הומוגניות; (2) מפגשי ציבור פתוחים לציבור הרחב; (3) מפגשים פרטניים עם בעלי עניין, ארגונים, מתכננים ואנשים מהציבור בעלי יכולת השפעה על התהליך ועל הציבור; (4) תהליך משוב מתמשך עם תושבים המייצגים קולות שונים בעיר; ו-(5) עדכון ויידוע של כלל הציבור לגבי התהליך.

צוות הפרויקט: עפר לרנר – תכנון, פיתוח ואסטרטגיה, ראש צוות + תכנון חברתי

אדר' גל גבריאל, מנכ"לית מרחב | רענן כספין, יו"ר מרחב I דיה חי, רכזת פרויקטים מרחב

מיכל יוקלה ודימה אבודאהש, סטודיו מיא אדריכלים | ריהאם אבו עדייה, תכנון תחבורה | גיא אייזיק, ADD Architecture | אלטאהר אבו ג'עפר, כלכלן | תומר דקל, תכנון סביבתי | אחלאם אבו ג'עפר, הנחיית קבוצות | יסמין אלהוזייל, מחמוד אלקרינאוי, עומר אלקרינאוי וראוון אלהוזייל, אחראי קשר עם הציבור

לקחים ותובנות לקראת פרויקט התחדשות מרכז העיר רהט

סדנה משתפת  מבט אל השוק במרכז רהט