סדנת סגני ראשי ערים המחזיקים תיק תכנון ובנייה

לאחר כ-11 סדנאות לראשי ערים וכ-7 סדנאות למהנדסים ומתכננים מהמגזר הציבורי החלטנו להרחיב את פעילותינו ולקיים סדנה עבור סגני ראשי ערים המחזיקים בתיק התכנון והבנייה.

הסדנה תתקיים בין התאריכים 31/01-01/02/18 במלון קולוני בחיפה.

אנו רואים בסגני ראשי ערים המחזיקים תיק תכנון ובנייה כחלק בלתי נפרד מהמערכת התכנונית, ושעבודתם משפיעה ומעצבת את החזון התכנוני של העיר.

אנו מאמינים שיצירת דיון מקצועי לפיתוח כלים לעירוניות והעשרת ידע לשכבה נוספת במגזר הציבורי, כמו סגני ראשי ערים, תמשיך לתרום לשינוי השיח ותוביל לעשייה חיובית בכל הקשור לתכנון הערים בישראל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאור לוסטינג, רכזת פרוייקטים עמותת מרחב – 03-6042916 או במייל mayors@miu.org.il
סגני ראשי ערים 8 Planers workshop June 2017

מרחב בפייסבוק