סדנת מתכננים ומהנדסים, נובמבר 2018

משתתפי הסדנה

סדנה מספר – 8 למתכננים ומהנדסי רשויות ומשרדים ממשלתיים, מלון קולוני חיפה 25-27 לנובמבר, 2018

לסדנה זו בחרו להביא מירב המשתתפים פרויקטים בנושא התחדשות עירונית, תחילת הסדנה כללה הרצאות של אנשי הצוות המקצועי בנושאים מגוונים בתחום העירוניות. כמו 10 הכלים לעירוניות של עמותת מרחב, ציפוף עירוני איכותי, התחדשות עירונית מזווית היזם, תהליכי תכנון משתפים בהתחדשות עירונית ועוד. באופן מסורתי הציג כל משתתף בסדנה פרויקט המקודם בשלבי תכנון מוקדמים במחוזו. בסיום ההצגה קיימו המשתתפים והצוות המקצועי דיון בכל פרויקט שהובא לשולחן, ובגמר הדיון גובשו המלצות עקרוניות לתכנון פרטני בהמשך.

על אף האינטנסיביות של הסדנה שנארכה על פני- 3 ימים, ודורשת מהמשתתפים להתגייסות והשתתפות מלאה, הסדנה האחרונה הסתיימה בתגובות מוצלחות מאוד מצד המשתתפים, ומצד הצוות כמרעננת ויוצאת דופן.

משתתפי הסדנה:

עיריית הרצליה                           התחדשות עירונית צומת כדורי- סגנית מהנדס העיר אדר' תמר פוריה שרביט.

עיריית רמת השרון                     התחדשות מתחם אלקו- אדריכל העיר אדר' חיים מלמן.

עיריית הוד השרון                      תכנית אב למרכז העיר הוד השרון- מהנדס העיר אדר' סרג'יו וולינסקי ואדריכל העיר אדר' יואב רוביסה.

עיריית קרית ים                          התחדשות מתחם בזק- מהנדס העיר אנג' יובל ברנוב

משרד החינוך                             מיקום בתי ספר בשכונה חדשה- מנהל אגף בכיר מיפוי ותכנון גנאדי קמנצקי.

משרד הבינוי והשיכון                שכונת האירוסים בגבעת אולגה- אדריכל מחוז חיפה אדר' הוד אבו ליל.

מנהל התכנון                              התחדשות עירונית במחוז צפון- סיגלית שפילמן ראש צוות תכנון אזורי ואדר' הילה הייבלום אדריכלית המחוז.

משרד התחבורה                         תוכנית אב לשבילי אופניים- חיפה והקריות, אנג' תמיר אמסלם.

צוות מקצועי:

אדר' גל גבריאל, עוזי שמיר, אלון כהני, פרופ' אדר' זאב דרוקמן, צביה אפרתי, אדר' דני פרייס, פרופ' אדר' דוד גוגנהיים, אדר' ליאת איזקוב בן שטרית, אדר' ישי לוי, גלי פרוינד, רענן כספין, חגית נעלי יוסף, אלבר אנדריאה, אביעד שר שלום, פרופ' קרל מרטנס, דיה חי.

מרצים אורחים:

ד"ר יואב לרמן, אדר' אבישי קמילדורף, אדר' צביקה לוין, אדר' יואב ז'ילברדיק.

דיון משותף על פרויקט בזמן הסדנה  IMG_0468 מבט אל המושבה הגרמנית

עמותת מרחב מעוניינת להגיד תודה לכל המשתתפים בסדנה, לצוות המקצועי ולמרצים האורחים.

  באנר שלושת לוגואים

מרחב בפייסבוק