מכון ראשי ערים

 

מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל

מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל

מכון ראשי ערים לעירוניות: מתן כלים מקצועיים לראשי הערים בישראל לקידום עירוניות בת-קיימא בערים באמצעות קורס המעניק ידע וכלים מקצועיים לראשי ערים. תוכנית לימודים לראשי ערים בישראל בהשראת MICD - Mayors’ Institute on City Design  – תכנית מקבילה המופעלת בארה"ב הנשענת על ניסיון נרכש של 25 השנים שחלפו ומעל 800 ראשי ערים אשר עברו את הלימודים.

הסדנאות הותאמו לצורת התכנון והשלטון המקומי בארץ, לצרכים ולמטרות של המדינה ב- 20 השנים הבאות. הקורס הוא בן יומיים וחצי ומתקיים במקום מרוחק מהערים המשתתפות על מנת לאפשר לראשי הערים להתנתק.

המטרה

  • העלאת המודעות לתכנון בר-קיימא בעיר לראש העיר וצוותו.
  • הקניית ידע מקצועי בנושאים הקשורים התחדשות עירונית לראש העיר וצוותו.
  • הקניית כלים להתחדשות עירונית בת-קיימא ולהתמודדות עם פרבור ופיזור העיר

השיטה

  • סדנאות עבודה בהן מוזמנים ראשי הערים להציג אתגר העומד בפניהם בנושא תכנון ובניה כגון: תכנון שטחים פתוחים, מבנה ציבור עירוני, התחדשות העיר, ציפוף העיר במטרה ליצור מנוף למשיכת אוכלוסיות חזקות לעיר, משיכת עסקים ותעסוקה לעיר.
  • הצוות המקצועי והמשתתפים כולם מעלים הצעות תכנוניות פיזיות, מתכננים ביחד ומתקיימים דיונים באפשרויות השונות.
  • תוך כדי סיעור המוחות במהלך היומיים, נובעים פתרונות יצירתיים לכולם.
  • במהלך היומיים הצוות והאורח נותנים דוגמאות וידע על פרויקטים דומים בארץ ובעולם.

סיור לימודי בארה"ב