ספר ארגז הכלים לעירוניות מתחדשת בישראל

אסופת מאמרים בעריכת ד"ר יודן רופא וד"ר גליה חנוך-רועה

העבודה על אסופת מאמרים זו התאפשרה בין השאר בסיועו הנדיב של מכון BRM לטכנולוגיה וחברה באוניברסיטת תל-אביב

1.  מבוא לעירוניות מתחדשת בישראל

מבנה הספר עוקב אחרי מבנה אמנת מרחב. הפרק הראשון הוא המבוא המציג את הרקע להקמתה של מרחב: האתגר שמציב בפנינו התדרדרות הערים הקיימות בישראל והפרבור, מקורות ההשראה בעולם ובארץ לעקרונות האמנה, איך התארגנה העמותה ונכתבה האמנה, ומדוע יש צורך להרחיב את האמנה לארגז כלים שספר זה מהווה את תחילתו.

א.    הערים בישראל – האתגר – דרור גרשון
ב.    מקורות השראה ורקע – יודן רופא
א.    התארגנות עמותת מרחב וכתיבת "אמנת מרחב" – יודן רופא
ב.    מדוע צריך ארגז כלים לעירוניות מתחדשת – יודן רופא
ג.     מטרות הספר – יודן רופא

2.  כלים לתכנון של המרחב הבנוי בישראל

א.                המרחב האזורי: ערים ראשיות, ערים, יישובים והמרחב הכפרי
פרק זה עוסק במרחב האזורי ותכנונו תוך התמקדות על פתרונות שונים לאיזון נכון בין תכנון המתבסס על נגישות  בתחבורה ציבורית, מסילות ודרכים מהירות מחד, לבין שמירת ערכי הערים ושמירת איכות המרחב הציבורי בהן מאידך.

מבוא
1)                 ישראל כקונאורבניזציה – אלכס קרופיצקי
2)                 השפעת דרכים ראשיות על מבנה המטרופולין – יודן רופא
3)                 קהילות מסילה – פיתוח עירוני סביב תשתיות תחבורה ציבורית  לחיזוק ערי  הפריפריה – דני גת
סיכום: הנחיות למרחב האזורי

ב.                העיר והמרקם העירוני
המאמרים בפרק זה עוסקים באספקטים השונים של תכנון המרקם העירוני ומתארים גישות שונות להתייחסות אל חשיבותו של המרקם העירוני ודרכים שונות לתכנונו, תוך שימוש בדוגמאות רבות מן הארץ והעולם המדגישות את הבעייתיות מחד ואת ההצעות לפיתרונות מוצלחים יותר מאידך. בכל מאמר לחוד ובחיבורם יחדיו מנסה הפרק ליצור ארגז כלים רלוונטי לתכנון, ברוח העירוניות החדשה, הנוגע בסוגיות השונות של אפיונם של חללים עירוניים, הטיפולוגיות של ערים, עקרונות של מורכבות והתחברות, קומפקטיות וצפיפות, זרימה אנושית וקשרים פוטנציאליים עם האחר, מרקמים והחיבור בינהם, ומיקומם של מבני הציבור בהם.

מבוא
4)                 טיפולוגיה של עירוניות הומנית – דרור גרשון
5)                 העיר המורכבת והקופקטית – הורציו שוורץ
6)                 ארגז הכלים שלי – הלל שוקן
7)                 תכנון מרקמי – נחום כהן
8)                 מצאי חללים עירוניים – ראיון עם יעקב יער
9)                 מבני ציבור בונים עיר – עירית סולסי
10)            סיכום: הנחיות לעיר ולמרקם העירוני

ג.                 כלי מדיניות לעירוניות מתחדשת
הפרק הרביעי והאחרון של הספר עוסק בכלי מדיניות שונים שמטרתם לאפשר התאמה גדולה יותר של המרחב העירוני למשתמשיו, ופתרון של בעיות המתהוות כתוצאה מן הדינמיקה העירונית. המאמרים עוסקים בהתחדשות אזורי המגורים בעיר כחלק ממדינות ההתחדשות, בחשיבות ההליכה ברגל ובמדיניות הדרושה לעידודה, ובחשיבות השתתפות הציבור בתכנון ההתחדשות העירונית.

מבוא
11)            התחדשות מגורים בערים: אסטרטגיית הפניקס לעדכון מלאי הדיור  - נעמי כרמון
12)            חזרה לעתיד עם תחבורה רגלית  - גבריאלה כהן
13)            תכנון לאורח חיים פעיל : עירוניות מתחדשת למען הבריאות – מיקה מורן
14)            תכנון המרחב העירוני להולכי הרגל  -  יואב לרמן
15)            מה אסור לשכוח בהשתתפות הציבור בתכנון – עפר לרנר
16)            מקומו של השאררט (charette) – תהליך תכנון עירוני בהשתתפות הציבור וכל בעלי העניין – בתהליכי התחדשות עירונית  - עירית סולסי  ודרור גרשון
סיכום: הנחיות למדיניות תומכת עירוניות