ארגז הכלים: מצגות מכנס מרחב בחיפה 2006

(שימו לב: לצפייה במצגות נדרש Internet Explorer)

כלים לעירוניות

אמילי זילברמן
דיור בהישג יד ככלי להתחדשות עירונית

גבריאלה כהן
תושב בריא עיר בריאה

דרור גרשון
טיפולוגיה של קשר

הורסיו שוורץ
העיר המורכבת והקומפקטית

הלל שוקן
ארגז הכלים שלי

יודן רופא
השפעת דרכים ראשיות על המטרופולין

יעקב יער
מצאי חללים עירוניים

נחום כהן
מטריצה לשימור עירוני

נחום כהן
תכנון מרקמי

עודד קוטוק
איפה המרכז ומי צריך אותו בכלל

עירית סולסי
מבני ציבור בונים עיר

עפר לרנר
מה אסור לשכוח בהשתתפות הציבור בתכנון

רוברט אסחאק
בואו נלך מדיניות לעידוד ההליכה בישראל

מבוא לעירוניות

דרור גרשון
הערים בישראל האתגר2006

יודן רופא
מקורות השראה ורקע תיאורטי

מרחב בפייסבוק