מחקרים מהעולם

התחדשות עירונית בצרפת 

תוצאות הסקר – העדפות מגורים בישראל