בול עירוניות מתחדשת

בול עירוניות מתחדשת בישראל
Urban Renaissance in Israel Stamp

 MIU_stamp_envelope_s 

MIU_stamp_overview_h_s

MIU_stamp_overview_e_s