אודות מרחב

מרחב – התנועה לעירוניות בישראל  התנועה לעירוניות בישראל נוסדה בשנת 2004 במטרה ליצור שינוי בסביבה העירונית הבנויה בישראל. הארגון פועל לפיתוח המדיניות והכלים המקצועיים הנחוצים ליצירת השינוי.

מרחב פועלת מתוך גישת תכנון כוללנית המתייחסת להיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים של החיים העירוניים על מנת להשיג שינוי בר קיימא.

חברי העמותה: מתכנני-ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, אנשי אקדמיה, עובדים קהילתיים, כלכלנים, יזמים, אנשי עסקים, מתכנני תנועה, פעילי סביבה, סוציולוגים, עורכי-דין, שמאים, עובדי ציבור ותושבים שחשוב להם לשנות את מצב הערים בישראל.

מרחב הינה חלק מקהילת הארגונים המקדמים איכות סביבה בישראל אך יחד עם זאת זהו הארגון היחיד בישראל שמתמקד בסביבה העירונית הבנויה.

mui_l_0615

האתגר
90% מתושבי ישראל חיים בישובים עירוניים אולם מרבית הערים בישראל מתוכננות באופן לקוי, שאינו מאפשר לתושביהן הזדמנויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם כפרטים או כקהילה.

החזון
מרחב מקדמת סביבה עירונית המבוססת על מרחב ציבורי שהאדם במרכזו.
סביבה איכותית המאפשרת נגישות עם מגוון אמצעי תחבורה.
סביבה קומפקטית, אינטנסיבית, מרובת שימושים והזדמנויות.
סביבה עירונית המתוכננת מתוך כבוד לתרבות, לקהילה, לאקלים ולנוף מקומי.
וכל זאת באמצעות:
· יצירת מודעות והקניית ידע.
· בניית כלים מבוססי מחקר.
· שינוי במדיניות התכנון.
· שינוי בתהליכי התכנון.
אנו מאמינים כי העיר היא הפתרון וניתן ליצור שינוי מהותי באיכות החיים העירונית בישראל על ידי יישום תכנון הומאני המונע ניוון והזנחה בערים, פיתוח מקומי עתיר הזדמנויות ובר קיימא ותהליכי תכנון דמוקרטיים המשתפים את כל בעלי העניין

mui_l2n_0615

פרופיל מרחב

אמנת מרחב

הועד המנהל

צוות העמותה

שותפים לפעילות של מרחב

 

מרחב בפייסבוק