שמירה על פרטיות הנרשמים

אנו עמותת מרחב מחויבות להגנת הפרטיות של חברי העמותה וכל מי שנרשם באתר שלנו.
כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להרשם לעמותה או לתרום לה, נדרש מידע כמפורט:
שם, כתובת, דוא”ל, טלפון. מידע אחר עובר דרך שרת נפרד של חברת פייפל זה ועובר לחברת הסליקה המאובטחת בתקן PCI המאובטח ביותר כמתחייב בחוק.
במידע הנמסר אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת הסליקה והאשראי).

במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו. אין מסירה של כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לעמותה ישירות.

מרחב בפייסבוק