סדנאות לתכנון עירוני

עמותת מרחב מקיימת סדנאות לאנשי מקצוע ממשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, סטודנטים המשתתפים בתכניות צוערים לשלטון המקומי ולציבור הרחב.

לכל קהל יעד נבנית סדנא מתאימה, בהתאם לצרכים ולמטרות שהוחלטו. כאשר הבסיס לכולן הוא מתן כלים מקצועיים הן לאנשי מקצוע והן לציבור לקידום העירוניות בישראל וליצירת סביבות חיים עירוניות איכותיות בישראל.

לקראת כל סדנא נערך תהליך משותף למיקוד ובניית סדנא מיטבית עבור קהל היעד. מטעם עמותת מרחב מגיע צוות מקצועי להנחות ולהעביר הרצאות בנושאים השונים ביניהם: תחבורה, כלכלה מקומית, כלים לעירוניות ועוד. כמו כן בסדנאות משולבים סיורים ועבודות קבוצתיות בתכנון, להעמקת תהליך הלמידה ומעבר מהתאוריה לפרקטיקה.

הסדנאות מתקיימות או כימי עיון של מפגש אחד או בתכנון סדרת מפגשים ליצירת רצף למידה משמעותי. הסדנאות הן מרחב למפגש ושיח, מקום ממכשיר ובונה כלים בקרב אנשי המקצוע והציבור לתכנון סביבת חיים עירונית בת-קיימא בישראל.

למידע נוסף על הסדנאות ניתן לפנות אלינו: Mayors@miu.org.il

מרחב בפייסבוק