עירוניות בנגב

עירוניות בנגב היסטוריה

עירוניות בנגב
הנגב, הינו חבל ארץ המרוחק מהמרכז הכלכלי המצליח, מרכז הארץ. המוסדות המיישבים תכננו שהיישובים העירוניים של הנגב יהיו יישובים בגודל קטן ובינוני, מלבד באר-שבע ואשקלון, שישמשו מרכזי שירותים ליישובים הכפריים סביבם. פרנסתם של התושבים הייתה צריכה להתבסס על מתן שירותים ליישובים הכפריים וכן על עבודת חקלאות ביישובים הכפריים, או על כרית המחצבים בסביבתן. לאחר מעשה התברר כי ערי הנגב לא הפכו למרכזים עירוניים לסביבה הכפרית אפשרויות הפרנסה בתעשיית המחצבים היו מצומצמות ולא נתנו פתרון תעסוקתי מספק לתושבים.
כבר יותר מ-50 שנה שערי הנגב אינן הופכות להיות מרכזים כלכליים חזקים המהווים מוקד משיכה ומנוע לצמיחה כלכלית ותרבותית עבור תושבי העיר והאזור. לצד מצב זה המאזן הדמוגרפי של הערים שלילי על אף שאחוז הצעירים (20-44) עומד על 34% בדומה לממוצע הארצי. הפעולות לפיתוח הערים ממוקדות במשיכת אוכלוסייה חזקה מבחוץ ופחות דנות באיכות החיים הניתנת לתושבים הקיימים וכיצד ניתן לממש את פוטנציאל האוכלוסייה הצעירה להישארות ארוכת טווח בעיר.

נסיונות לפיתוח הנגב  עד היום

ברמה האזורית ניתן לראות כי יש פערים גדולים ברמה הסוציו-אקונומית בין הערים והמועצות האזוריות. התפישה עירונית האזורית של מרחב גורסת כי ההשפעה של העיר איננה מסתיימת בגבולותיה אלא, יש לה השפעה ישירה על ההתיישבות הכפרית בסביבתה ועל הצלחת הערים השכנות. כאשר העיר חזקה האזור זוכה לשגשוג כלכלי, תרבותי, רמת שירותים גבוהה ומתן הזדמנויות מגוונות יותר עבור כל התושבים.
העיר היא המנוע לצמיחה, ובעלת תפקיד שאין לו תחליף עבור האזור. מאחר ואלו לא מתקיימים בערי הנגב ומרכזי הערים לא מציעים את מגוון הזדמנויות ואיכות החיים, נוצר אתגר ייחודי אזורי הדורש חשיבה מחודשת לפיתוח אסטרטגיה מתאימה לפיתוח האזור. מדיניות הפיתוח כיום מפרברת את הערים, באופן הפוגע בפוטנציאל חיזוק וחידוש מרכזי הערים לעשורים הקרובים. לצד זה מפתח ישובים כפריים המושכים אליהם את האוכלוסייה ברמה הסוציו-אקונומית הגבוהה יותר.
בנגב, יש מוקדי הצלחה אך הם אינם מקיימים לאורך זמן.
רמת הקישוריות בין ערי הנגב מונעת מימוש הזדמנויות ומכתיבה מציאות במכריחה משפחות ויחידים להחזיק רכב פרטי. התחבורה הציבורית מבוססת על אוטובוסים ותדירותם נמוכה בין הערים ובין הערים לישובים הכפריים. הרכבות מהוות פתרון תחבורתי עבור הנוסעים למרכז הארץ. סיטואציה זו מותירה את vתושבים נטולי פתרונות תחבורה אמיתיים, מציאות הפוגעת ביכולת להגיע לשירותים בסיסיים של חינוך ותעסוקה. ניתן לראות פערים ברמות הסוציואקונומיות בין הישובים הכפריים לערים.
אתגר יצירת העירוניות בנגב בעל ערך חשוב עבור עמותת מרחב העוסקת בחיזוק הערים כבסיס לגיבוש ובניה של חברה בריאה, הנהנת מצמיחה ואיכות חיים.

איך אנחנו רואים את הצמיחה בנגב?

קרן מיראז' פנתה אלינו והציעה לנו לערוך מחקר על הערים בנגב, קראו עוד על המחקר שערכנו על ערי הנגב בהתאם לכללי העירוניות שאנו מאמינים בהם.

מרחב בפייסבוק