דף הבית > מכון ראשי ערים

מכון ראשי ערים

משנת 2010 עמותת מרחב משקיעה חלק משמעותי מפעילותה בקיום סדנאות בנושא העירוניות לראשי רשויות מתוך הכרה בחשיבות העצומה שיש לשחקנים אלה ביצירת עירוניות.

המכון מתנהל כסדנה רציפה במשך 3 ימים בה נוכחים מספר ראשי ערים ומספר מומחים מטעם מרחב ושותפיה.

המכון כולל הרצאות מקצועיות המותאמות לאתגרי הרשויות המשתתפות. צוות המכון מלווה פרויקט עירוני שנבחר אישי המוצג על ידי ראש העיר. אנשי הצוות לומדים מראש לעומק את אתגרי הסוגיות בהן עוסק את הפרויקט מראש ומגיעים עם התייחסויות קונקרטיות.

במהלך הסדנה, מתקיים דיון משותף של צוות המומחים וראשי העיר העמיתים במטרה להעלות הצעות ופתרונות כדי להגיע לתכנון מיטבי המשלב כמה שיותר מרכיבים של תכנון עירוני מיטבי.

במכון ניתן דגש לייצוג משמעותי למרכיבי החברה בישראל, לשיתוף עמיתים וליצירת רשת עמיתים ואנשי מקצוע.

ההשתפות בסדנאות המכון בעלות מסובסדת ובתנאי אירוח מלאים במלון בוטיק.

*בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

מחקר הערכה סדנאות העירוניות על השפעת מכון ראשי ערים על משפיעות לטובה על תפישת העירוניות

המחקר בוחן השפעה על ראשי הרשויות ואנשי המקצוע ברשויות השונות ומשרדי הממשלה. כמו כן את השפעת הסדנה על תפיסתן ועמדתן של המשתתפים בנוגע לעירוניות ותכנון עירוני, את השינוי, במדיניות בעקבותיה ואת הערכת שביעות רצונם של המשתתפים מהסדנה.

נרשמה שביעות רצון גבוהה מהסדנאות ואף צויין במפורש שימליצו לעמיתים להשתתף בהן. מבנה הסדנה, המלווה פרויקט אישי מכל יישוב ומתקיים במסגרת אינטימית ומנותקת מהעבודה השוטפת, צויינו לטובה על ידי מרבית המשתתפים. שיח העמיתים סביב הפרויקטים והדוגמאות השונות שהוצגו בסדנה השפיעו על האופן בו הם יישמו את תפיסת העירוניות בתכנון פרויקטים מאז הסדנה. רוב המשתתפים ראה את תכני הסדנה כרלוונטיים וחשובים לעבודתם.

נראה כי בקרב ראשי רשויות חל שינוי תפיסתי מהותי בעמדות הנוגעות לתכנון עירוני, ואומצה עמדה של עירוניות. כמחצית מראשי הרשויות ציינו שההשתתפות בסדנה הובילה לשינוי משמעותי בתפיסתם כמובילי שינוי בתחום התכנון העירוני, בכך שאנשי המקצוע אינם האחראיים הבלעדיים לתכנון עירוני, ושזהו חלק אינטגרלי מתפקיד ראש הרשות.

מרביתם העידו כי ההשתתפות בסדנה השפיעה על מדיניות תכנון הפרויקטים בפועל, כך שתקדם את נושא העירוניות.

המלצות המשתתפים שיש להמשיך ולקיים את הסדנאות במיוחד לראשי רשויות ואף להרחיב את קהל היעד לשאר בעלי העניין כך שגם הם יחשפו ויקדמו את הנושא.

* המחקר מבוסס על נתונים שנאספו במהלך החודשים אוגוסט-דצמבר 2017;

להרשמה לסדנה >