דף הבית > מושגים בעירוניות

עשרה כלים לעירוניות

רחובות לאנשים

היחידה הבסיסית החשובה ביותר בהיווצרותה של עיר הוא הרחוב. הרחוב, הוא הבסיס החשוב ביותר לאינטראקציות חברתיות בעיר. בכל העולם בני אדם נוהרים אל העיר בשל יכולתה לייצר הזדמנויות אינסופיות לקשרים עם אנשים אחרים. קשרים אלה מהווים מקור להזדמנויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות. רבים מאוד מקשרים אלה נוצרים במרחב הציבורי העירוני, והרחוב הוא המרחב הציבורי הבסיסי ביותר, הנפוץ ביותר והיסודי ביותר של העיר.

כדי שירבו מפגשים בלתי אמצעיים בין בני אדם ברחוב, על הרחוב להיות מזמין, נוח, בטוח ומעורר עניין. כך יעברו בו יותר ויותר אנשים, כך יגדלו הסיכויים למפגשים אקראיים ולהזדמנויות חדשות.

רשת רחובות רציפה וצפופה

רשת רציפה וצפופה של רחובות, כאשר המרחק הממוצע בין צמתים הוא של 60-150 מטרים, מאפשרת נגישות נוחה לכולם, אפשרויות תנועה רבות ומגוונות וחשיפה גדולה של עסקים והזדמנויות לתושבים ולעוברי אורח. רשת רחובות כזאת הופכת את העיר למעודדת הליכה רגלית, מצמצמת את הגודש של תחבורה ברחובות הראשיים ותורמת לבטיחות בדרכים ולצמצום פליטות.

מגוון אפשרויות תנועה

נגישות לשירותים ולתעסוקה היא מרכיב חיוני ברווחתו של הפרט וביכולת השתכרותו. על העיר לאפשר מבחר של אמצעי תחבורה זמינים, נוחים וזולים.

מוקדים עירוניים סביב תחבורה ציבורית הם דרך טובה לנגישות להולכי רגל, נוסעים באופניים והנוסעים בתחבורה ציבורית. צמצום השימוש ברכב פרטי בתוך העיר חיוני בהיבט האורבני ובהיבט הסביבתי.אחת הדרכים לצמצם את השימוש במכונית פרטית היא ניהול מדיניות חניה נבונה, המתמחרת את החניה לא על פי עלות מקום חניה, אלא על-פי הביקוש לו. כלל ברזל הוא כי ככל שאפשרויות החניה מצומצמות יותר ואמצעי התחבורה הציבורית רחבים יותר – כך הולך ומצטמצם השימוש ברכב פרטי בתוך העיר.

שימושים מעורבים ומגוונים

שימושים מעורבים ומגוונים

עירוב שימושים ברחובות העיר מבטיח מגוון של בתי עסק ונוכחות של אנשים שונים, בזמנים שונים ולמטרות שונות ברחובות העיר. נוכחותם של אנשים רבים ומגוונים ברחוב ברוב שעות היממה מגבירה את הביטחון האישי. שימושים מעורבים ומרחקים קצרים ביניהם מאפשרים צמצום התלות בכלי רכב ועידוד ההליכה ברגל.

לשם כך יש להימנע מחלוקת העיר לאזורים בעלי מאפיינים אחידים כגון אזור תעשייה או קריית חינוך ולשאוף לתכנן מראש שימושים מעורבים.

צפיפות ושימוש יעיל בקרקע (קומפקטיות)

צפיפות עירונית וציבורית היא מרכיב הכרחי של עירוניות טובה, המאפשרת רחובות עירוניים תוססים ומיצוי ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות אשר אליהן אנשים נמשכים. צפיפות שכזו תאפשר: נגישות והזדמנות למגוון שירותים לתושבים,תחבורה ציבורית זמינה, הזדמנויות להצלחת מסחר ברחובות,סיפוק צורכי היומיום של התושבים והמשתמשים במרחק הליכה .

עיר לא תוכל להתקיים בלי צפיפות מינימלית. לכל היותר יתקיים פרבר מגורים שהחיים בו תלויים בכלי רכב פרטי. חשוב להימנע מהרחבת העיר וזאת באמצעות ניצול מיטבי של קרקע קיימת בתוך העיר.

https://miu.org.il/wp-content/uploads/2022/10/korsim-group-3.png

מבני ציבור, פארקים וגנים בוני עיר

מקומות ציבוריים מהווים נדבך מרכזי וחשוב בכל עיר ורחוב וראויים לכן לתכנון איכותי ומובלט. מקומות ציבוריים, כגון פארק, גן, שדרה וכיכר מרכזית מצויים במרחק הליכה סביר מן התושבים והמבקרים הפוקדים את העיר ומתגוררים בה. יש לעודד אדריכלות כזו הלוקחת בחשבון גם את נקודת המבט האנושית היומיומית ואת הרגישות האנושית לצבע, לצומח, לשביל ולאבן המדרכת. כל אלה יחדיו יכולים להעניק למתבונן את היופי, הפשטות וההנאה מן העיר, אף בשיטוט אקראי. שפע של שטחי ציבור המרוחקים מאזורי מגורים מהווים בזבוז במשאבים לתחזוקה ופגיעה אקולוגית.

חיזוק מרכז העיר וכלכלה מקומית

לכל עיר ישנו מרכז עיר. בדרך-כלל מרכז העיר הוא האזור הוותיק ביותר שממנו התפתח והתפשט הישוב כולו. למרכז עיר חשיבות מכרעת ביכולת פיתוחה ושיקומה של העיר.  חיזוק המרכז תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה וחיזוק המרכז הוא הכלי החשוב ביותר להצלחה ולהגשמת עקרונות התכנון העירוניים.

שיתוף הקהילה המתגוררת במרכז העיר בתהליכי תכנון, שיקום ופיתוח, יפתח ויחזק אצלה את תחושת הגאווה המקומית ויסייע בשיקום ופיתוח העיר כולה.

שילוב אוכלוסיות

עוצמתה של עיר היא בגיוון של תושביה ומבקריה. על כל מתחם בעיר להיות מתאים לכל סוגי האוכלוסייה והמשתמשים. מתחמים לאוכלוסיות הומוגניות אינם מאפשרים את מגוון ההזדמנויות ההכרחי לקיומה של עיר טובה. אין בהם הדינמיות ההכרחית להתפתחותה של שכונה ושל עיר, הם מזדקנים יחדיו ומתנוונים בבת אחת.

לשם יצירת מרקם חברתי מגוון  יש לעודד דיור מגוון באופני הבינוי, באדריכלות ובגודל הדירות, יש לייצר דיור בר-השגה באופן אינטגרלי בכל אזור בעיר.

מורשת וזהות מקומית

לעיר יש מורשת טבעית ומאפייני זהות אשר התפתחו בה עם השנים והעניקו לה אופי וייחודיות השייכים רק לה. המורשת הטבעית והבנויה הזו היא משאב בלעדי ונכס יקר ערך. יש להגדיר את אותם שטחים פתוחים, מרקמים בנויים, שכונות ותיקות ומבנים מיוחדים המהווים חלק מסיפורו של הישוב, לשמור עליהם ולטפחם. התחשבות בזהותה הייחודית של העיר, במורשתה ובאופייה ותרומה לפיתוחם ולמיצובם, של שטחים אלה  חייבות להיות חלק מרכזי בכל פיתוח ותכנון מיזם חדש בעיר.

תהליכי תכנון משתפים

מעורבות התושבים ובעלי עניין בתהליכי תכנון ופיתוח הישוב חיונית לתוצר מיטבי ולחיזוק תחושת השייכות והזהות.  לכן, יש לעודד מעורבות של הקהילה ובעלי עניין בתהליך ושקיפות בקבלת ההחלטות.

שיתוף הציבור ובעלי העניין יאפשר את זירוז קידומן של התכניות והפיכתן למתאימות יותר לצורכי המשתמשים. עיר איננה אי ואיננה מבצר מוקף חומה. יש לבנות פלטפורמות מתאימות לשם כך.