כנס אשקלון־מרחב לפיתוח כלכלי עירוני, 2011

כנס אשקלון־מרחב לפיתוח כלכלי עירוני, 29-30 נובמבר 2011

רקע:

כדי לקדם את כלכלת ישראל ולפתח את עריה, הכנס שם דגש על הקשר החיוני שבין תכנון העיר ופיתוח כלכלי מקומי (LED).

בכנס הוצגו היתרונות הטבעיים של העיר כמנוע כלכלי, הובהרו הליקויים במדיניות ובתכנון היוצרים מחסומים לפיתוח כלכלי, והוצגו כלים לפתרונם.

מרכיב מרכזי בהשגת איכות חיים הוא היכולת לייצר שגשוג כלכלי בר-קיימא ונגיש לכל. בעולם כיום, הדיון המקצועי בפיתוח כלכלי מקומי מתמקד בערים.

בניגוד לתפיסה ששגשוג כלכלי הוא סוגיה לאומית או אזורית, מומחי העולם כבר מכירים בכך שערים הן המנועים לצמיחה כלכלית.

לכן כיום ישנה תמימות דעים שמדיניות שגשוג כלכלי שלא מתמקדת בערים תתקשה מאוד להצליח.

 

הגשמת חזון ישראל משגשגת עם איכות חיים גבוהה עבור כל תושביה, תלויה בהכרה בתפקידן החיוני של הערים בכלכלה ומינוף תפקיד זה למען הצלחה כלכלית בת-קיימא.

___

מרצים אורחים מחו"ל:

Shelly Poticha, Director of Sustainable Housing and Communities at US Housing and Urban Development

Somik Lall, Lead Urban Economist 2009 World Development Report core team member World Bank

Scott Bernstein, President and Co-Founder of the Center for Neighborhood Technologies

Glenn Yago, Executive Director of Financial Research Milken Institute

Dhiru Thadani, Board Member and Charter Member of the CNU – Congress for the New Urbanism

Joe Montgomery, CEO Europe of the ULI – Urban Land Institute

 

המאבק החברתי על שוויון הזדמנויות יוכרע במקור היווצרותם של הזדמנויות בערים

מסלולים וסוגיות לדיון בכנס:

"העיר כמנוע לצמיחה כלכלית"

היתרונות הטבעיים של העיר לפיתוח כלכלי

התאוריה, הניסיון המצטבר ועקרונות ליישום

עירוניות כבסיס לפיתוח כלכלי, צדק חברתי וקיימות

כלי מדיניות וכלי תכנון

הרשות המקומית ותפקידה כמובילה פיתוח כלכלי

תולדות הפיתוח הכלכלי המקומי בעולם ומהם הלקחים לגבי חשיבות העיר לפיתוח כלכלי

התיאוריה - כלכלה עירונית והיתרונות הטבעיים שיש לערים בחיזוק וזירוז פיתוח כלכלי

בינוי עירוני לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

תחבורה בת-קיימא לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר

מה הביא למשבר הדיור ואיך אפשר אחרת

פיתוח כלכלי בר-קיימא ע"י עיבוי וחיזוק הערים הקיימות תוך שמירה על ערכי טבע ונוף

כלים לדיור בר השגה הכולל עלות נסיעות, חשיבות תמהיל חברתי מגוון לפיתוח כלכלי

כלים למימון פרויקטים עירוניים לפיתוח כלכלי מקומי

הרשות המקומית כמובילה שיתוף תלת מגזרי

שכונות חדשות או חידוש שכונות מוזנחות ויצירת מרכזי ערים תוססים

תפקיד הממשל המרכזי בפיתוח כלכלי המובל ע"י הרשות המקומית

היכולות הדרושות ברשות המקומית כדי להוביל פיתוח כלכלי

מבנה הכנס: מושבי מליאה, הרצאות ודיונים בפאנלים, סדנאות, סיורים בעיר,  פרסי העירוניות, קוקטייל ונטוורקינג

 

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005

כנס מרחב הראשון לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל התקיים בשנת 2005 בבאר שבע

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005
להמשך קריאה >

מעשה עירוני – כנס חיפה 2006

כנס מרחב השני לקידום העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל התקיים בשנת 2006 בחיפה

מעשה עירוני – כנס חיפה 2006
להמשך קריאה >

כנס אשקלון, 2011

כנס מרחב לפיתוח כלכלי עירוני התקיים באשקלון בשנת 2011

כנס אשקלון, 2011
להמשך קריאה >

כנס מרחב החמישי – לוד

כנס מרחב החמישי התקיים בשנת 2015 במתנס גני אביב בלוד

כנס מרחב החמישי – לוד
להמשך קריאה >

כנסים

מרחב מקיימת כמעט בכל שנה כנסים מקצועיים לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל.

כנסים
להמשך קריאה >

כנס מרחב השלישי – בת ים

כנס מרחב השלישי עסק בנושא הצפיפות העירונית והשלכותיה על איכות החיים והסביבה והתקיים בבת ים בשנת 2008

כנס מרחב השלישי – בת ים
להמשך קריאה >