המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים

שיתוף פעולה של מרחב עם המשרד להגנת הסביבה, גיאוקרטוגרפיה ואוניברסיטת בן גוריון הוליד מחקר הבוחן את ההשפעות החברתיות של הקמת השכונות החדשות ואת מערכת היחסים בינן לבין שכונות ותיקות יותר באותן ערים.

לצורך המחקר, נבחרו שבעה יישובים בהן הוקמו שכונות חדשות, ובכל ישוב נבחרה גם שכונה ותיקה, כבסיס להשוואה ולבחינת התהליכים שחלו בה.

ממצאי המחקר מאפשרים להבין טוב יותר את האופן בו עצם ההקמה של שכונות חדשות משפיע על תהליכים חברתיים, פיזיים וכלכליים בשכונות הוותיקות. בנוסף, המחקר בוחן באורח ביקורתי את האופן בו מתבצעת הקמת השכונות החדשות ומציע עקרונות להקמה שתצמצם את הפגיעה במרחבים העירוניים הקיימים.

ההשפעה של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים חוברת סיכום מחקר

תקציר המחקר

מרחב בפייסבוק