בשבחי הצפיפות 2008, בת ים

 

הכנס השלישי של מרחב נערך ב-28-29 במאי בהיכל התרבות בבת-ים, עסק בנושא הצפיפות העירונית והשלכותיה על איכות החיים והסביבה בעיר. נושא הצפיפות העירונית הוא מרכזי לדיון בעירוניות מתחדשת. מצד אחד, כולנו יודעים שישראל היא מדינה מהצפופות בעולם שעוד תלך ותהיה צפופה יותר. מנגד, מקבלי החלטות בעיר והציבור בכללותו חוששים מהצפיפות ומהשלכותיה על איכות החיים ומהמגורים בעיר. טענתה של מרחב היא שהדיון בצפיפות אינו יכול להתקיים אלא על בסיס הפתרונות השונים לארגון המרחב. הצפיפות יכולה להיות ברכה, משום שהיא מאפשרת את האינטנסיביות העירונית, את החיים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים שלה, ומנגד יש בה סכנות.

ההבדל בין ערים מוצלחות לשאינן כאלה הוא באופן ההתמודדות שלהן עם ארגון המרחב שסביבן כדי להגדיל את יתרונות הצפיפות ולמזער את הסכנות הכרוכות בה. בת-ים, העיר השנייה בצפיפותה בישראל (בנפש לקמ"ר) והצפופה ביותר מבחינת מספר יחידות הדיור לשטח העיר, מהווה מקום אידיאלי לדון ולחקור את נושא הצפיפות, ואיך הופכים את הצפיפות העירונית מבעיה ליתרון.

 

הכנס מיועד לכל מי שהעיר ותרבות החיים העירונית בישראל חשובים לו כולל:

 • מנהיגי ציבור
 • יזמים
 • מתכננים ברשויות התכנון : רשויות מקומיות, מחוזיות וארציות
 • אנשי מקצוע: מתכנני ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, מהנדסי תנועה, תשתית ובניה, סוציולוגים, גיאוגרפים, כלכלנים, משפטנים
 • אקדמיה: סטודנטים, מרצים ומנחים מבתי הספר לאדריכלות ותכנון עירוני
 • ארגונים וולונטריים ואזרחים המודאגים ממצב העיר וסביבתה

 

מטרות הכנס

 • להגדיל את המודעות בקהילה המקצועית והאקדמית, בקרב מקבלי ההחלטות בדרג הממשלתי והמקומי, ובקרב הציבור הרחב לחשיבות של צפיפות עירונית כמכשיר להתחדשות העיר וטיפוח המרחב הציבורי.
 • להציג, לדון ולפתח את הכלים היישומיים הדרושים כדי ליצור סביבה עירונית צפופה, אשר תהיה הומנית, הרמונית ובת-קיימא.
 • להציג דוגמאות, פרוייקטים, ערים מהעולם אשר התמודדו בנושאי הצפיפות.
 • לגבש נייר עמדה משותף של חברי מרחב, אנשי מקצוע וגופי תכנון ממשלתיים בנושא ציפוף וחיזוק הערים בישראל ככלי לשדרוג איכות החיים בהן.
 • הפצת תורת העירוניות המתחדשת ובת- קיימא והחשיבות בציפוף עירוני בקרב סטודנטים לתכנון.
 • ליצור שותפות עם העיר בת-ים, מוסדות להשכלה גבוהה, עמותות מקומיות, ותושבים באירועים שעניינם התחדשות מרכז העיר ושכונות ותיקות בעיר.

 

מבנה הכנס

הכנס נערך במשך יומיים ובמהלכו התקיימו שלוש פעילויות עיקריות במקביל:

 1. כינוס עיוני ששימש להיכרות עם הרקע התיאורטי ולגיבוש הדרכים לצפיפות עירונית המחזקת איכות חיים.
 2. סדנאות חשיבה ועבודה אשר כללו הרצאות ושולחנות עגולים לגיבוש נייר העמדה של המשתתפים.
 3. תערוכת עבודות סטודנטים בתכנון מתחמים בבת-ים והכרזה על תוצאות התחרות.
 4. פעילויות מיוחדות.

 

הכינוס העיוני הציג בפני באי הכנס את ההיבטים השונים של הצפיפות העירונית, הדגים כלים תכנוניים שמאפשרים הדגלת הצפיפות תוך שיפור באיכות החיים והסביבה העירונית והציג מיזמים מהארץ והעולם שהצליחו להשיג מטרות אלה.

 

האורחים המוזמנים לכנס הם:

אורחי הכבוד מהארץ:

מר זאב בוים, שר הבינוי והשיכון

מר שאול מופז, שר התחבורה

ח"כ אופיר פינס, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

אדריכל שמאי אסיף, ראש מנהל תכנון, משרד הפנים

אדריכל דן סתיו, סמנכ"ל לתכנון ופיתוח, מנהל מקרקעי ישראל

 

האורחים מחו"ל:

Deependra Prashad, אדריכל ומתכנן ערים, מנהל INTBAU  בהודו.

James Hulme מנהל קישרי ציבור של קרן הנסיך

Stefan Kuhn מנהל ממשל עורבני - ICLEI

 

מושבי מליאה

 1. מושב פתיחה היכרות עם בת-ים והצגת נושא הכנס: צפיפות עירונית ואיכות חיים.
 2. בעד ונגד בנייה גבוהה בבת-ים – שולחן עגול בהשתתפות נציגי העיר, נציגי היזמים, הועדה המחוזית, הירוקים, מרחב ובהשתתפות הקהל.
 3. בין התחדשות עירונית ופינוי בינוי – הצגת פרוייקטים בארץ ובחו"ל של התחדשות עירונית ודיון בחלופות שונות לפרוייקט הממשלתי הקיים.
 4. מושב נעילה וטקס הכרזת העבודות הזוכות בתחרות הסטודנטים ע"י ראש העיר.

סדנאות חשיבה ועבודה מושבים פעילים לגיבוש פרקים של נייר העמדה בנושא צפיפות ואיכות עירונית והדרכים להשגתה.. סדנאות אלה יכללו הרצאות ב 5 קבוצות מקבילות סביב נושאים שונים. לכל קבוצת עבודה יהיה מנחה, הרצאות ודיונים סביב השאלה המרכזית (ושאלות נוספות שיועלו) עליה תצטרך הקבוצה לתת את הדעת ולגבש תשובות ועמדות.

 

נושאי סדנאות חשיבה ועבודה:

-    איך ניתן להגיע לצפיפויות גבוהות בבניה הבונה מירקם ואיכות חיים עירוניים?

-    איך יוצרים תשתית תחבורתית המאפשרת ערים צפופות תוך בקרת הגודש התחבורתי?

-    איך ניתן לשלב שימושים מעורבים בעיר צפופה בכדי לבנות חיים משגשגים?

-    איך מערבים אוכלוסיות בגילאים שונים וברמות הכנסה שונה היוצרים הצלחה משותפת ?

-   איך מספקים שטחים פתוחים ומבני ציבור לעיר בצפיפות גבוהה הבונים מירקם וחיים עירוניים?

 

נייר העמדה אשר יופק מהסדנאות ישמש את צוות ההיגוי של תכנית המתאר בת-ים בהחלטת לשכת התכנון מחוז תל אביב ובליווי נציג מרחב.

תערוכת ותחרות עבודות סטודנטים  סוף תהליך תכנון שנערך במהלך כל הסמסטר הקודם ואשר השתתפו בו כ- 250 סטודנטים מבתי ספר לאדריכלות באוניברסיטאות: תל אביב, אריאל, בצלאל והטכניון חיפה.

תערוכה של 30 עבודות, שעלו לשלב התחרות, יוצגו ברחבת הכניסה להיכל התרבות.

הסטודנטים יציגו את עבודותיהם במהלך כמה שעות בשני ימי הכנס לכל המשתתפים והעוברים ושבים בככר בצורת יריד משווקים. כולם יוכלו לבחור את פרס "חביב הקהל". טקס הכרזת הפרסים יסגור את הכנס בסיכום הערב השני- 29 למאי.

 

מושבים ופעילויות מיוחדות

 1. "כיתות אומן" עם האורחים מחו"ל למקבלי החלטות בכירים ברשויות המקומיות, בועדות המחוזיות ובמשרדי הממשלה. כיתות אלה יתנהלו במקביל לדיוני קבוצות העבודה. בכל יום יתנהלו שתי כיתות
 2. הצגת פעילות קבוצת עירבול בביאנלה.
 3. הצגת פרוייקט הדגל של מרחב – התחדשות המרכז הוותיק בקריית שמונה
 4. סיורים מודרכים בעיר למשתתפי הכנס
 5. סיור עם האורחים בבת-ים – הצגת רשמים של האורחים במושב הנעילה של הכנס : "מה בת-ים עושה טוב ומה היא יכולה לשפר"
 6. פעילות לקראת הכנס – "המקום הצפוף והאיכותי שלי" המקום הטוב ביותר ייבחר בכנס על ידי המשתתפים במכירה פומבית.
 7. מסיבת עיתונאים עם האורחים, ראש העיר ובכירים נוספים.

 

 

תחרות עבודות סטודנטים בנושא: אינטנסיביות עירונית

התערוכה מהווה את סופו של תהליך תכנון שנערך במהלך כל הסמסטר הקודם שהשתתפו בו כ- 250 סטודנטים מבתי הספר לאדריכלות באוניברסיטאות: תל אביב, אריאל, בצלאל והטכניון חיפה.

תערוכה של 30 עבודות, שעלו לשלב התחרות, יוצגו ברחבת הכניסה להיכל התרבות.

 

מדיה:

מה רע בקצת צפיפות    TheMarker 14.5.2008

צפיפות עירונית – השוואה בינלאומית    TheMarker 15.5.2008

נפתח כנס אדריכלי ראשון מסוגו בבת-ים    28.5.2008  גלובס

Rethink urban planning to build wisely, save open spaces, group says     j-post 26.5.2008

cities must be 'intense'   j-post 26.5.2008

 

ניוזלטרים

מרחב מעדכנת את חבריה ושוחרי העירוניות בישראל בפעילותה השוטפת, בתכניותיה ועמדותיה לגבי המרחב הציבורי והעירוני בישראל באמצעות ניוזלטר רבעוני

ניוזלטרים
להמשך קריאה >

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005

כנס מרחב הראשון לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל התקיים בשנת 2005 בבאר שבע

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005
להמשך קריאה >

מעשה עירוני – כנס חיפה 2006

כנס מרחב השני לקידום העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל התקיים בשנת 2006 בחיפה

מעשה עירוני – כנס חיפה 2006
להמשך קריאה >

כנס אשקלון, 2011

כנס מרחב לפיתוח כלכלי עירוני התקיים באשקלון בשנת 2011

כנס אשקלון, 2011
להמשך קריאה >

כנס מרחב החמישי – לוד

כנס מרחב החמישי התקיים בשנת 2015 במתנס גני אביב בלוד

כנס מרחב החמישי – לוד
להמשך קריאה >

כנסים

מרחב מקיימת כמעט בכל שנה כנסים מקצועיים לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל.

כנסים
להמשך קריאה >

כנס מרחב השלישי – בת ים

כנס מרחב השלישי עסק בנושא הצפיפות העירונית והשלכותיה על איכות החיים והסביבה והתקיים בבת ים בשנת 2008

כנס מרחב השלישי – בת ים
להמשך קריאה >

עירוניות בנגב

אתגר יצירת העירוניות בנגב הוא בעל ערך חשוב עבור עמותת מרחב, ששמה לה למטרה לחזק את הערים כבסיס לגיבוש ובניה

עירוניות בנגב
להמשך קריאה >

ארכיון

למרחב מאגר עצום של חומרי מחקר, דוחות, ניירות עמדה ופעולות שטח רבות שעשתה מאז היווסדה. רבים מן החומרים הללו נמצאים בארכיון

ארכיון
להמשך קריאה >