תהליך תכנון משתף להתחדשות מרכז העיר רהט (2018-2019)

בשיתוף עם עיריית רהט ובמימון משרד הבינוי והשיכון, כחלק ממתווה המשרד לחיזוק מרכזי הערים בנגב.

רקע:

כיום כבר ברור לכל כי התחדשות עירונית, השקעה במרקם הקיים והחיזוק מרכזי הערים הם צורך הכרחי וחשוב עד מאוד לעתידה של עיר ופיתוחה. גופים רבים פועלים היום לשם קידום רעיונות אלה ומשאבים ניכרים מושקעים. עם זאת, הכלים שבהם משתמשות מרבית הרשויות המקומיות והערים כדי לקדם את ההתחדשות העירונית בשטחן מצומצמים למדיי ומתמקדים בעיקר בהקצאת זכויות בנייה, הקמת מנהלות אזורי מסחר ועיצוב המרחב הציבורי. הגם שלכלים אלה השפעה חיובית במקומות רבים, אין הם יודעים להתמודד עם חלק גדול מן האתגרים העומדים בפני התחדשות מרכזי הערים ובהם אתגרים הנובעים מבסיס כלכלי חלש של הערים ומשקי הבית, פערים חברתיים גדולים, חסמים תכנוניים וקנייניים וחוסר היכולת לקדם תהליכי עומק ארוכי טווח. בעיקר חסרים מנגנונים מפורטים, רב תחומיים (פיזיים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים), הרגישים לשונות בין מקום למקום.

העיר רהט עומדת בפניי שינויים בקנה מידה רחב. כהכנה לשינויים אלו מתנהלים בעיר כמה תהליכי תכנון, הכוללים הכנה של תכנית מתאר כוללנית, תכנית למרכז עסקים חדש, תכנון שכונות מגורים חדשות ומספר תוכניות לפיתוח והשקעה במרקם הקיים. בנוסף, הממשלה הקצתה סכומי כסף ניכרים במסגרת החלטות הממשלה הנוגעות לפיתוח כלכלי ביישובים הערביים ולתוכנית החומש למגזר הבדואי. על מנת שהמאמץ הרב והמשאבים המושקעים בעיר יביאו לשינוי המיוחל, יש צורך לפתח מנגנונים רב תחומיים, שיידעו להתמודד עם האתגרים שבפניהם ניצבים העיר רהט ותושביה. מנגנונים שיידעו, בין היתר, לחזק את מרכז העיר כליבו של השלד העירוני לאורך זמן ובצורה מתמדת.

השותפים:

משרד הבינוי והשיכון. מתוך הכרה בחשיבות ובצורך בהתחדשות עירונית, השקעה במרקם הקיים וחיזוק מרכזי הערים, יצא המשרד בשנה האחרונה במיזם ניסיוני באזור הדרום שמטרתו חיזוק מרכזי הערים.

עמותת מרחב, התנועה לעירוניות בישראל, נבחרה להוביל את המיזם בעיר רהט.

מטרת המיזם:

זיהוי ופיתוח מיזמים מוסכמים לחיזוק מרכז העיר רהט, תוך התמודדות עם האתגרים הפיסיים, הכלכליים, החברתיים והסביבתיים שבפניהם ניצבים העיר ותושביה.

שלבי המיזם:

-    שלב ראשון - הגדרה מפורטת של מטרות המיזם: מטרת שלב זה היא זיהוי מיזם או מיזמים במרכז העיר, שיש להם היכולת להביא לתרומה המשמעותית והחיוביות ביותר למרכז העיר ולתושבי העיר בפרק זמן קצר. המיזמים הנבחרים יהיו כאלה שייצרו את הסינרגטיוּת המרבית עם תהליכי תכנון המתבצעים כעת בעיר, תוך הגדרת השילוביות בין התהליכים. תוצרי שלב זה יהיו ניסוח מטרות המיזם/ים, תיחומם הגיאוגרפי, ופירוט תהליך התכנון.

-    שלב שני - תכנון משתף של המיזם הנבחר: שלב זה יהווה את ליבו של תהליך התכנון. הכוונה היא לבצע מהלך שיתופי מואץ ורב השפעה, שיהווה בין היתר מודל לתהליכי תכנון משתפים הרותמים את בעליי העניין השונים להצלחת התהליך ומיזמים עתידיים. מטרת שלב זה היא גיבוש חזון, אסטרטגיה ועקרונות לתכנון ולתוכניות פיתוח ופעולה למיזמים הנבחרים.

-    שלב שלישי - הכנת מסמכי התוכנית: בשלב זה הצוות יעבד את תוצרי התהליך לכדי דו"ח פיתוח ותוכניות עבודה, שיובאו בשלב ראשון להיזון חוזר באמצעות הציבור ובשלב שני לעירייה לצורך ביצוע.

תהליך התכנון כולו יבוסס על חמישה רכיבי שיתוף: (1) סדנאות תכנון משתף בקבוצות הומוגניות; (2) מפגשי ציבור פתוחים לציבור הרחב; (3) מפגשים פרטניים עם בעלי עניין, ארגונים, מתכננים ואנשים מהציבור בעלי יכולת השפעה על התהליך ועל הציבור; (4) תהליך משוב מתמשך עם תושבים המייצגים קולות שונים בעיר; ו-(5) עדכון ויידוע של כלל הציבור לגבי התהליך.

צוות המיזם:

עפר לרנר - תכנון, פיתוח ואסטרטגיה, ראש צוות + תכנון חברתי.

אדר' גל גבריאל, מנכ"לית מרחב | רענן כספין, יו"ר מרחב I דיה חי, רכזת פרויקטים מרחב.

מיכל יוקלה ודימה אבודאהש, סטודיו מיא אדריכלים | ריהאם אבו עדייה, תכנון תחבורה | גיא אייזיק, ADD Architecture | אלטאהר אבו ג'עפר, כלכלן | תומר דקל, תכנון סביבתי | אחלאם אבו ג'עפר, הנחיית קבוצות | יסמין אלהוזייל, מחמוד אלקרינאוי, עומר אלקרינאוי וראוון אלהוזייל, אחראי קשר עם הציבור.

 

לקחים ותובנות לקראת פרויקט התחדשות מרכז העיר רהט (חוברת)

השפעות שינויי האקלים

וובינר בנושא השפעות שינויי אקלים על ערי חוף

השפעות שינויי האקלים
להמשך קריאה >

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005

כנס מרחב הראשון לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל התקיים בשנת 2005 בבאר שבע

כנס מרחב הראשון, באר-שבע 2005
להמשך קריאה >

כנס מרחב החמישי – לוד

כנס מרחב החמישי התקיים בשנת 2015 במתנס גני אביב בלוד

כנס מרחב החמישי – לוד
להמשך קריאה >

כנסים

מרחב מקיימת כמעט בכל שנה כנסים מקצועיים לקידום רעיונות העירוניות ופיתוח המרחב העירוני בערי ישראל.

כנסים
להמשך קריאה >

כנס מרחב השלישי – בת ים

כנס מרחב השלישי עסק בנושא הצפיפות העירונית והשלכותיה על איכות החיים והסביבה והתקיים בבת ים בשנת 2008

כנס מרחב השלישי – בת ים
להמשך קריאה >

פארקינג דיי ישראל, 2017

בשנת 2017 הביאו מרחב ומגמה ירוקה את המיזם התחבורתי-סביבתי Parking Day לישראל כדי להעלות את חשיבותה של תחבורה מקיימת

פארקינג דיי ישראל, 2017
להמשך קריאה >

עירוניות בנגב

אתגר יצירת העירוניות בנגב הוא בעל ערך חשוב עבור עמותת מרחב, ששמה לה למטרה לחזק את הערים כבסיס לגיבוש ובניה

עירוניות בנגב
להמשך קריאה >

ישראל עירונית 2050

'ישראל עירונית 2050' הוא מסמך מדיניות לחיזוק העירוניות במדינת ישראל ולהניח אותו על שולחן הכנסת, הממשלה והציבור

ישראל עירונית 2050
להמשך קריאה >

סדנה לתכנון – באר שבע

הסדנה לתכנון עירוני הראשונה של מרחב בשיתוף הציבור התקיימה בבאר שבע בשנת 2005

סדנה לתכנון – באר שבע
להמשך קריאה >

סדנה לתכנון עירוני – חיפה

הסדנה לתכנון עירוני בשנת 2006 התקיימה בחיפה במסגרת כנס מרחב

סדנה לתכנון עירוני – חיפה
להמשך קריאה >

כנס סחנין – 2010

הכנס המשותף של ארגון "שכנים" ועמותת "מרחב" עסק בעירוניות מתחדשת בישובים העירוניים הערביים בגליל והתקיים בסחנין ב-2011

כנס סחנין – 2010
להמשך קריאה >

התחדשות ואדי ניסנאס

קיים רצון עז לשמר את המרקם החברתי והפיסי של שכונת הוואדי בחיפה כערך היסטורי, תרבותי, חברתי, אדריכלי, תיירותי וחינוכי

התחדשות ואדי ניסנאס
להמשך קריאה >

שאררט הכיכרות

סדנה לתכנון משתף לשיקום והתחדשות מתחם הכיכרות במרכז העיר קריית שמונה, 2008

שאררט הכיכרות
להמשך קריאה >

שאררט רעננה

בשנת 2013 התקיים שארטט רעננה להתחדשות מרכז העיר

שאררט רעננה
להמשך קריאה >

התחדשות עירונית רהט

תהליך תכנון משתף להתחדשות מרכז העיר רהט, 2018-2019

התחדשות עירונית רהט
להמשך קריאה >

עמדת מרחב לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור

cישראל מחסור עמוק בדירות ואי עמידה בביקוש הגואה. הועדה מצאה כי תוכננו כ-150 מתחמים למגורים בפרק זמן קצר אך רק

עמדת מרחב לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור
להמשך קריאה >

חוסן עירוני בשגרה ובחירום – מסמך

משבר הקורונה העמיד את הרשויות המקומיות בישראל ובעולם בפני דילמות ואתגרים קריטיים. המשבר הדגיש את החשיבות המכרעת של בניית "חוסן

חוסן עירוני בשגרה ובחירום – מסמך
להמשך קריאה >

איך גרים

'איך גרים' הוא פרויקט של מרחב, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מתוך הבנה שקיים בישראל הכרח לתכנן בצורה אחרת את סביבות

איך גרים
להמשך קריאה >

ייצוג

מרחב גאה להיות אחת ממבחר מצומצם של עמותות וארגוני חברה ורווחה אשר שולחים בקביעות נציגים לדיוני ועדות התכנון הארציות. בימים

ייצוג
להמשך קריאה >

עבודה ישומית

מרחב יוזמת ומקדמת מגוון תכניות ופעולות בישובים רבים בישראל שמטרתן התחדשות עירונית וקידום עירוניות בת קיימא. לצד הכשרות מקצועיות ופעילויות

עבודה ישומית
להמשך קריאה >

מחקר

נדבך מרכזי בפעילותה של מרחב לקידום רעיון העירוניות הוא המחקר האקדמי ומחקרי השטח.

מחקר
להמשך קריאה >

הכשרות

מרחב מקיימת שלל הכשרות מקצועיות בתחומים שונים ובמקומות שונים שכולן נועדו לקדם עירוניות והתחדשות עירונית ברחבי הארץ.

הכשרות
להמשך קריאה >

העשייה שלנו

מרחב מקדמת תכניות, מחקרים וסדנאות מקצועיות שתכליתן קידומו של רעיון העירוניות הטובה על שלל היבטיה. 

העשייה שלנו
להמשך קריאה >