ההכשרות של מרחב

מאז שנת 2007 מרחב מקיימת הכשרות מקצועיות לקידום עירוניות טובה ובת קיימא. גולת הכותרת של ההכשרות של מרחב היא הסדנאות המקצועיות של מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל מבית מרחב וסדנאות ההכשרה שלנו למתכננים ומהנדסים

אך לצד פעילות זו, מרחב מקיימת שלל הכשרות מקצועיות בתחומים שונים ובמקומות שונים שכולן נועדו לקדם עירוניות והתחדשות עירונית ברחבי הארץ. 

להלן כמה מההכשרות הבולטות שהובילה מרחב מאז היווסדה: 

ההכשרות של מרחב: 

 

2010 ואילך - מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל

חוד החנית של פעילות מרחב שפועל ברציפות מאז שנת 2010. מטרת המכון היא להכשיר ראשי ערים בראשי בישראל להתמודדות עם אתגרי התכנון העירוני והעירוניות המתחדשת ולתמוך בפועלם בסוגיות אלה. המכון מקיים סדנאות הכשרה גם לאנשי המקצוע במגזר הציבורי, מהנדסי ערים, אדריכלי ערים ומתכננים ממשרדי ממשלה.

המכון הוא הזדמנות לדון באופן נרחב ומעשיר בפרק זמן קצר בסוגיות תכנון עקרוניות החוזרות ומופיעות בצורות שונות בתכניות מתהליכי התכנון המקודמים בערים וביישובים המיוצגים בסדנה. נעשים בו חיבורים בדרג המקצועי בין השלטון המקומי למחוזי.

המכון מתקיים 2-3 בשנה במשך 3 ימים מלאים וכולל סדנאות, הרצאות וחשיבה משותפת על אתגרים מהשטח. מרכיב חשוב בפעילות מכון ראשי ערים הוא הרישות הנוצר בין המשתתפים.

עד כה התקיימו 14 סדנאות בהשתתפות 92 ראשי ערים, 9 סגני ראשי ערים וכ-140 מתכננים ממשרדי ממשלה, מהנדסי ערים ואדריכלי ערים.

 

2018 - העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסה

ביוזמת פורום ה-15 ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי.

קורס בן 56 שעות אקדמיות לאנשי הרשויות המקומיות בנושא תכנון וניהול עירוני בישראל המעודד חשיבה חדשה בתפיסה חדשה, הכוללת תכנון שבו האדם במרכז, צפיפות, עירוב שימושים, ניידות אסטרטגית וכד'.

עד כה, התקיימו 3 סדנאות.

 

2016-2017 - מגוון סדנאות

ות"ל, ותמ"ל, צוערים לשלטן המקומי, מתכננים קהילתיים ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.


2019-2018 -
Transit Analyst Israel:

מנתח תחבורה לישראל (Transit Analyst Israel) הוא סט כלים למתכננים, עובדים ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות וכן תושבים, המאפשר ניתוח שירותי התחבורה הציבורית בישראל. הכלים נותנים תשובות לשאלות שונות לגבי פריסת תחבורה ציבורית, השקעה פר תושב, קווים תדירים, הזדמנויות נגישות מכתובת נבחרת, נגישות לתחנות רכבת, השוואה בין רשויות שונות ועוד.

 

2017-2018 - צמיחה חכמה בנגב

מחקר שמימנה קרן מיראז' וכתבה מרחב בשיתוף הכלכלן יהודה עירוני. המחקר סקר את מצב העירוניות בשמונת הישובים העירוניים ותשע המועצות האזוריות בנגב. במחקר נבחנו חמשת מדדי הליבה לעירוניות: צפיפות ושימוש יעיל בקרקע, מגוון אמצעי תחבורה, הרשת העירונית, חיזור מרכז העיר, מגוון הזדמנויות כלכליות. מטרת המחקר הייתה להציג כלים ומדדים לשגשוג עירוני ואיכות חיים בישובים העירוניים בנגב. במחקר נעשו ניתוח ובחינה של המצב הקיים אל מול הקריטריונים של איכות חיים עירונית, על פי עקרונות הליבה של מסמך המדיניות ישראל עירונית 2050.

 

2016 - כי האדם הוא העיר - כלי לתכנון משתף

תכנון עירוני נעשה בדרך כלל על ידי צוות רחב של אנשי מקצוע חיצוניים לקהילה ומציג תמונת מצב סופית של מצב עתידי רצוי. תכנון מקצועי המעודד עירוניות המתפתחת בשלבים ובהשתתפות אקטיבית של הציבור מצריכה חיפוש ויצירת כלים מסוג חדש. בפרויקט זה, אשר זכה בפרס מטעם מנהל התכנון, נחקר ונלמד מודל לכלי לקבלת מידע מן הציבור באמצעות מתודולוגיה של design thinking, באמצעות מספר סדנאות יישום ובדיקה. התוצר הוא כלי עבודה המאפשר לתושבים להביע את דעתם על איכותו של המרחב הציבורי והמרקם הבנוי, הצגת הצרכים המגוונים להתחדשותו ואפיון השימושים והחיוניים החסרים בהם. הפרויקט נמצא בשלב השני לקראת פיתוחו לישומון שיהפוך אותו לכלי עזר לרשויות מקומיות ושילובו במערכות GIS.

 

2015 - המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים

מערכת התכנון הישראלית נתפסת בשנים האחרונות כאחד הגורמים המשפיעים על מה שמכונה "משבר הדיור". הנחת העבודה של רבים העוסקים בתחום היא כי יש להאיץ את תהליכי התכנון ולאשר הקמתן של שכונות חדשות. המחקר בחן את ההשפעות החברתיות של הקמת השכונות החדשות ואת מערכת היחסים בינן לבין שכונות ותיקות יותר באותן ערים. לצורך המחקר נבחרו שבעה יישובים שבהם הוקמו שכונות חדשות ובכל ישוב נבחרה גם שכונה ותיקה כבסיס להשוואה ולבחינת התהליכים שחלו. ממצאי המחקר מאפשרים להבין טוב יותר את האופן שבו עצם ההקמה של שכונות חדשות משפיע על תהליכים חברתיים, פיזיים וכלכליים בשכונות הוותיקות. שיתוף פעולה של מרחב, המשרד להגנת הסביבה, גיאוקרטוגרפיה ואוניברסיטת בן גוריון.

 

2014 - כלים ועקרונות לתכנון רחובות מסחריים בישראל

הרחובות המסחריים בערים הוותיקות בישראל היו בעבר הלב הפועם של העיר, המקום בו נפגשו התושבים, קנו ובילו. לאורך שנים סבלו רחובות אלו מקיפאון והזנחה, אך לאחרונה מתקיימת מגמה של 'חזרה העירה' והרחוב המסחרי מהווה את הבסיס. רחוב מסחרי תוסס ומשגשג תורם לגיבוש ויצירת זהות עירונית, מהווה מוקד לפעילות חברתית, תרבותית וכלכלית, ומשלב מרכזיות ונגישות לפעילויות שונות כמו מסחר, תעסוקה, שירותים ציבוריים ועוד. יתרה מכך, הרחוב המסחרי העירוני חשוב כיוון שהוא תורם לכלכלה העירונית המקומית ובכך לרווחת התושבים באמצעות עידוד עסקים קטנים ומקומיים וקנייה קרוב לבית, תוך הליכה ברגל או נסיעה באופניים.

המושג 'עירוב שימושים' הפך לפרקטיקה תכנונית שמיושמת במקומות רבים ברחבי הארץ. בניינים שבהם מסומנת חזית מסחרית בקומת הקרקע ומגדלים בעלי מסחר בקומות הראשונות הפכו להיות חיזיון נפוץ במערכת התכנון הישראלית. מנגד, ישנם פרויקטים בהם קיימת חזית מסחרית אך הם אינם מצליחים.

תכנון רחובות מסחריים מורכב הרבה יותר מסימון חזית מסחרית בתכנית ויש צורך להבין את המאפיינים של רחובות מסחריים ואת האופן שבו מסחר עירוני מתקיים במפלס הרחוב. לצורך כך חקרנו ובדקנו רחובות מסחריים בישראל ואת המאפיינים הבסיסיים של רחוב מסחרי יציב ומקיים.

2013 - ישראל עירונית 2050, מדדים לעירוניות

מסמך מדיניות לחיזוק העירוניות במדינת ישראל. הפרויקט זכה למימון ראשוני ותמיכה של הקרנות המובילות בישראל במשך שנתיים. קבוצה גדולה של אנשי מקצוע המומחים בתחום התכנון העירוני פיתחו וניסחו את כלי המדיניות הדרושים לחיזוק העירוניות בישראל. התהליך כלל סדרה של סדנאות אינטנסיביות בהשתתפות רחבה של בעלי מקצוע ועניין רלוונטיים מתחומי חברה, סביבה, כלכלה, בריאות וכד'. לאחר עבודת הניסוח התקיים פיילוט באמצעות סדנת תכנון בעיר אשדוד.

2013 - השוואת מרקמי בנייה, השוואה כלכלית ותכנונית בין שכונת מגורים מרקמית לשכונת מגדלים

בשיתוף עם שיכון ובינוי נדל"ן ופז כלכלה.

2012 - המעבדה להעצמה עירונית, המשרד להגנת הסביבה - מעבדה לפיתוח כלים להעצמה וציפוף הערים בישראל

מעבדת מתכננים רב תחומית אשר פיתחה מודלים עירוניים במתחמים קיימים במטרה למצוא כלים להתחדשות, ציפוף והעצמה של שכונות המגורים הוותיקות; מתן פתרונות תנועה ותחבורה תואמים; חיזוק הכלכלה המקומית ויצירת איכות חיים עירונית גבוהה. במסגרת המעבדה נעשה מחקר יישומי בשכונות הוותיקות בבת ים ובטירת כרמל. המחקר, שאותו עשתה מרחב, זיהה כי בשכונות המגורים הוותיקות בערים בישראל מצוי פוטנציאל של כחצי מיליון דירות חדשות אשר יכולות לשמש לדיור בר השגה ללא צורך בהרחבת הערים ופגיעה בשטחים פתוחים, בזבוז אנרגיה ומשאבים. תוצאות המחקר הצביעו על הפוטנציאל לדיור בר השגה בהתחדשות שכונות ותיקות.

נעשה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, עיריית בת-ים ועיריית טירת כרמל.

בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית - מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הוותיקות

ניתוח כמותי-כלכלי לצורך בחינת ההשפעה הכלל-משקית של ההתחדשות העירונית ומציאת כלים למימון ולקידום של התחדשות עירונית. עורך המחקר: גלב קלמפרט, עמית מכון מילקן. הנחייה: רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ. המחקר נכתב בהנחיית הצוות הכלכלי להעצמת שכונות ותיקות ותושביהן, אשר היה חלק מהמיזם המשותף לפיתוח והטמעה של כלי תכנוני לקידום התחדשות עירונית מקיימת. משימת הצוות הכלכלי הייתה לבצע ניתוח כלכלי של סוגיית הדיור, בדגש על בנייה חדשה בשולי העיר בהשוואה לעיבוי ולחיזוק השכונות הוותיקות ולסקור כלים למימון ולקידום התחדשות עירונית תוך הצעה להתאמתם לישראל. בצוות הכלכלי השתתפו אנשים מתחומים הקשורים לתכנון, לבנייה ולכלכלה.

 

לדעת עירוניות

קורס דיגיטלי בן 12 מפגשים המיועד לכל מי שרוצה להבין מהי עירוניות טובה וכיצד אפשר לייצרה בכלים יישומיים מדידים.

לדעת עירוניות
להמשך קריאה >

מחקר הערכה

מחקר הערכה חדש שנעשה בקרב עשרות ראשי ערים שהשתתפו בסדנאות העירוניות של בית הספר לראשי ערים מלמד כי הסדנאות השפיעו

מחקר הערכה
להמשך קריאה >

סדנה מס' 9 לראשי ערים

סדנה מס' 9 לראשי ערים התקיימה בפברואר 2015 במלון קולוני בחיפה. השתתפו בה 5 ראשי ערים.

סדנה מס' 9 לראשי ערים
להמשך קריאה >

סדנה מס' 10 לראשי ערים

סדנה מס' 10 של מכון ראשי ערים לעירוניות התקיים בפברואר 2016 בבת ים. בסדנה השתתפו 6 ראשי ערים.

סדנה מס' 10 לראשי ערים
להמשך קריאה >

סדנה מס' 11 לראשי ערים

בסדנה מס' 11 של המכון לראשי ערים לעירוניות השתתפו 7 ראשי ערים מכל רחבי הארץ. הם הציגו מיזמים מעניינים ודנו

סדנה מס' 11 לראשי ערים
להמשך קריאה >

סדנה מס' 12 לראשי ערים

בחודשים ינואר-פברואר 2018 קיימנו את הסדנה ה-12 של מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל, הסדנה הראשונה מסוגה לסגני ראשי ערים ויו"ר

סדנה מס' 12 לראשי ערים
להמשך קריאה >

סדנה מס' 14 לראשי ערים

בחודש דצמבר 2019, קיימנו את הסדנה ה 14 של מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל, הסדנה השנייה מסוגה לסגני ראשי ערים

סדנה מס' 14 לראשי ערים
להמשך קריאה >

הכשרות

מרחב מקיימת שלל הכשרות מקצועיות בתחומים שונים ובמקומות שונים שכולן נועדו לקדם עירוניות והתחדשות עירונית ברחבי הארץ.

הכשרות
להמשך קריאה >

סדנאות למתכננים ומהנדסים

סדנה זו נולדה מתוך הבנה כי תכנון עירוני בר קיימא מחייב חזון ושפה משותפים בין ראשי הערים נבחרי הציבור לבין

סדנאות למתכננים ומהנדסים
להמשך קריאה >

סדנאות לראשי ערים

רמכעדכענ שקרכ דקנדכ שהשג

סדנאות לראשי ערים
להמשך קריאה >

מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל

"מכון ראשי ערים לעירוניות" הוא גולת הכותרת של פעילות מרחב. המכון מכשיר ראשי ערים וראשי מועצות מקומיות ואזוריות בישראל להבין

מכון ראשי ערים לעירוניות בישראל
להמשך קריאה >