חוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור - נייר עמדה

תקציר עמדת מרחב על חוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור

יוני 2020

החוק קודם בהתבסס על הטענה כי ישראל מתמודדת עם "משבר דיור" חמור וכי הביקוש לדירות גאה לעומת
מחסור עמוק ב"מלאי תכנוני". הוועדה פעלה והפיקה מלאי תכנוני אדיר בזמן קצר (הוכרזו כ-150 מתחמים
מועדפים לדיור שנדונו בוועדה), אולם בפועל רק חלק קטן מהן משווקות. וכך נוצר פער גדול בין תכנון לבין הביצוע (היתכנות כלכלית ותפעולית).

פעולת הועדה תמכה בפרבור מתמשך שיצר "ערי שינה" שתחזוקתן יקרה ופגע בכושרן של הערים לבצע
תהליכי התחדשות עירונית ושיפור התשתיות העירוניות בהן. זאת תוך פגיעה קשה בעקרונות לדיור חברתי,
שהתמוססו עם השנים. וכך, התפישה העירונית של הזדמנויות רבות לאוכלוסיות מגוונות נרמסה ברגל גסה שוב
ושוב.

הוראות החוק הנ"ל מתבססות על הוראותיו משנת 2014 . אולם ההצעה הנ"ל מיועדת להרחיב ולהעצים
את סמכויות הוועדה בצורה קיצונית, ולמעשה מחליפות את חוק התכנון והבניה, עקרונותיו ורוחו. בכך החוק
המוצע מהווה תחליף לתכנון ההיררכי והדמוקרטי לשיטת תכנון ריכוזית ואנטי דמוקרטית.

החוק קובע רוב מוחלט של נציגי ממשלה עם מיעוט נציגים של השלטון המקומי ושל החברה האזרחית ומפר גם את האיזון
בין האינטרסים הלגיטימיים השונים המיוצגים במוסדות התכנון הארציים. החוק מקנה לוועדה סמכויות
הגוברות אף על תכניות מתאר ארציות (למעט תמ"א/35 עמדה להוראת שעה - הותמל). נוסף על כך הוא קובע, בין היתר, כללים יוצאי דופן, מלבד קיצור הזמנים ופגיעה בתהליכי שיתוף ציבור, כולל הפרטת הייעוץ המקצועי לוועדה.

לחליפין, ככל שדעתנו לא תתקבל, יש למזער את גדרו והיקפו של החוק. 

לקריאת נייר העמדה המלא>>

דף הבית

צמיחה חכמה, צמצום פערים חברתיים ואיכות חיים עירונית טובה הבאים לביטוי במרחב ציבורי רב-הזדמנויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, קידום ההיבטים הפיזיים,

דף הבית
להמשך קריאה >

צוות

בראש מרחב עומד צוות מקצועי, איכותי ומנוסה מאוד של אדריכלים, חוקרים, מתכננים ומנהלי פרוייקטים.

צוות
להמשך קריאה >

עמדת מרחב לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור

ישראל מתמודדת שנים רבות עם משבר דיור חמור שתכליתו: מחסור עמוק בדירות ואי עמידה בביקוש הגואה. הועדה מצאה כי תוכננו

עמדת מרחב לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור
להמשך קריאה >

חוסן עירוני בשגרה ובחירום – מסמך

משבר הקורונה העמיד את הרשויות המקומיות בישראל ובעולם בפני דילמות ואתגרים קריטיים. המשבר הדגיש את החשיבות המכרעת של בניית "חוסן

חוסן עירוני בשגרה ובחירום – מסמך
להמשך קריאה >

איך גרים

'איך גרים' הוא פרויקט של מרחב, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מתוך הבנה שקיים בישראל הכרח לתכנן בצורה אחרת את סביבות

איך גרים
להמשך קריאה >

ייצוג

מרחב גאה להיות אחת ממבחר מצומצם של עמותות וארגוני חברה ורווחה אשר שולחים בקביעות נציגים לדיוני ועדות התכנון הארציות. בימים

ייצוג
להמשך קריאה >

עבודה ישומית

מרחב יוזמת ומקדמת מגוון תכניות ופעולות בישובים רבים בישראל שמטרתן התחדשות עירונית וקידום עירוניות בת קיימא. לצד הכשרות מקצועיות ופעילויות

עבודה ישומית
להמשך קריאה >

מחקר

נדבך מרכזי בפעילותה של מרחב לקידום רעיון העירוניות הוא המחקר האקדמי ומחקרי השטח.

מחקר
להמשך קריאה >

הכשרות

מרחב מקיימת שלל הכשרות מקצועיות בתחומים שונים ובמקומות שונים שכולן נועדו לקדם עירוניות והתחדשות עירונית ברחבי הארץ.

הכשרות
להמשך קריאה >

העשייה שלנו

מרחב מקדמת תכניות, מחקרים וסדנאות מקצועיות שתכליתן קידומו של רעיון העירוניות הטובה על שלל היבטיה. 

העשייה שלנו
להמשך קריאה >