אודות מרחב

מי אנחנו

 

מרחב - התנועה לעירוניות בישראל נוסדה בשנת 2004 במטרה ליצור שינוי בסביבה העירונית הבנויה בישראל ולקדמה לעבר המאה ה-21. מאז הקמתה היא משמשת בימה לקידום הרעיון של "עירוניות טובה יותר".

מרחב פועלת לקידום מושג העירוניות, לשיפור התכנון האזורי בישראל, לצמיחה חכמה ולצמצום הפערים במרחב הציבורי.

מרחב מאמינה בקידום ההיבטים המרחביים, הכלכליים והחברתיים של החיים העירוניים בישראל ליצירת עירוניות בת קיימא. לכן, התנועה מאמצת גישה כוללנית, המתייחסת לכלל ההיבטים המרכיבים את החיים העירוניים בישראל כמקשה אחת ופועלת לפיתוח המדיניות והכלים המקצועיים הנדרשים לבניית עירוניות בת קיימא.

מרחב נמנית עם קבוצת הגופים והעמותות של קהילת הארגונים המקדמים את נושא איכות הסביבה והמרחב הפתוח בישראל. עם זאת, מרחב היא התנועה היחידה בישראל המתמקדת אך ורק בסביבה העירונית הבנויה ובזאת ייחודה וחשיבותה.

בין חברי העמותה נמנים מתכנני-ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, אנשי אקדמיה, עובדים קהילתיים, כלכלנים, יזמים, אנשי עסקים, מתכנני תנועה, פעילי סביבה, סוציולוגים, עורכי-דין, שמאים, עובדי ציבור ותושבים שהעירוניות זורמת בדמם ושחשוב להם לשנות את מצב הערים והעירוניות בישראל.

 

החזון של מרחב 

 

לייצר עירוניות טובה בישראל, כזו המאפשרת לכל תושב מרחב גדול ככל האפשר של הזדמנויות ואפשרויות מימוש לחיים טובים; עירוניות בקנה מידה אנושי שבה הפיסי תומך בחברתי, החברתי משפיע על הפיסי והשלם גדול מסך חלקיו.

 

האתגר של מרחב

 

כ-93% מתושבי ישראל חיים בישובים עירוניים. אולם מרבית הערים בישראל מתוכננות באופן לקוי, אשר אינו מאפשר לתושביהן הזדמנויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ראויות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם כפרטים או כקהילה. האתגר של מרחב הוא להשפיע על מקבלי ההחלטות בתחום העירוניות והאזוריות בישראל, וזאת באמצעות קידום עקרונות למרחב עירוני עתיר הזדמנויות.

מרחב פועלת בדרך של הכשרות לאנשי מקצוע, מחקר, ייצוג ועשייה ברשויות המקומיות והאזוריות.

בלבה של מרחב קבוצה של מומחים לעירוניות הפועלים בהתנדבות. מרחב פונה למקבלי החלטות, בעלי עניין, תושבים, אומנים, קהילה וארגונים חברתיים. למעשה, כל מי שחולם עיר ועירוניות, ומאמין כי עיר היא רעיון חיוני חשוב להתפתחות החברתית במאה ה-21 ימצא במרחב כר פורה להתנסות, למודלים, לניסויים ולקידום עירוניות עתירת הזדמנויות.

  • מרחב מקדמת עירוניות המבוססת על מרחב ציבורי שהאדם במרכזו.
  • מרחב מקדמת עירוניות המאפשרת נגישות וניידות נוחה ומגוונת לכל. 
  • מרחב מקדמת עירוניות קומפקטית, אינטנסיבית, מרובת שימושים והזדמנויות.
  • מרחב מקדמת עירוניות המכבדת את התרבות, הקהילה, האקלים והנוף מקומי.

את כל אלה מרחב עושה באמצעות:
- הכשרות, העלאת מודעות והקניית ידע.
- בניית כלים מבוססי מחקר.
- שינוי בתהליכי התכנון בשטח. 

אנו מאמינים בעיר ובעירוניות החדשה ומשוכנעים כי אפשר למנוע ניוון והזנחה, ליצור שינוי מהותי באיכות החיים העירונית בישראל בעזרת יישום תכנון בקנה מידה אנושי בערים, פיתוח מקומי בר קיימא ועתיר הזדמנויות ותהליכי תכנון דמוקרטיים המשתפים את כל בעלי העניין.

אל האמנה המלאה של מרחב, כפי שנוסחה בשנת 2006

אמנת מרחב

"מרחב - התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל" פועלת לקדם פיתוח אנושי, הרמוני ובר-קיימא של הסביבה הבנויה בישראל

אמנת מרחב
להמשך קריאה >

צוות מרחב

בראש מרחב עומד צוות מקצועי, איכותי ומנוסה מאוד של אדריכלים, חוקרים, מתכננים ומנהלי פרוייקטים.

צוות מרחב
להמשך קריאה >

דף הבית

התנועה לעירוניות בישראל מקדמת עירוניות טובה ותכנון אזורי בישראל צמיחה חכמה, צמצום פערים ואיכות חיים עירונית טובה

דף הבית
להמשך קריאה >