Tag Archive | "עירוניות בנגב"

עמותת מרחב תוביל מושב בוועידת עכו השנייה לעירוניות

אנו שמחים להוביל מושב  בוועידת עכו השנייה לעירוניות: צמיחה חכמה בנגב ,כמו כן, תציג אדר' הדסה לב מטעם מרחב את "כי האדם הוא העיר" במושב כלים חדשים לפיתוח עירוניות. ההרצאה והמושב יתקיימו ביום ב' 11.12. מרחב תנהל את המושב צמיחה חכמה בנגב, עירוניות בפריפריה הדרומית של ישראל יסכם שנה של פעילות מרחב בנגב, אשר עסקה במחקר מקיף הכולל חשיבה […]

Read the full story

פורסם ב חדשות, מיוחדיםComments (1)

סיכום סיור ראשי רשויות הנגב בגרמניה

  הסיור שאנו מקיימים בגרמניה משלים את עבודת המחקר על עירוניות בנגב שערכה עמותת מרחב ביוזמת קרן מיראז', ומטרתו להראות כיצד ניתן ליישם את המדדים שבחנו במחקר הלכה למעשה. בהיעדר עסקים בערי הנגב, ישנו צורך משמעותי בניידות לתושב הלוקה כיום בחסר, ובכך יוקר המחיה עולה ומהווה נטל ומעמסה. הנעת התהליך מצויה בראש ובראשונה בתכנון נכון של […]

Read the full story

פורסם ב חדשות, מיוחדים, קרוסלהComments (0)

מצגת לקראת הסיור לגרמניה – אוקטובר 2017

חוברת סיור ראשי רשויות נגב גרמניה 2017 from Ayala Solzi Tertman

Read the full story

פורסם ב צמיחה חכמה בנגבComments (0)

מצגת סיכום סיור ראשי רשויות נגב גרמניה אוקטובר, 2017

סיכום סיור ראשי רשויות לגרמניה from Ayala Solzi Tertman

Read the full story

פורסם ב צמיחה חכמה בנגבComments (0)

Negen Smart Growth – Cities in the Negev

Read the full story

פורסם ב English, צמיחה חכמה בנגבComments (0)


מרחב בפייסבוק