MIU Logo
banner
פרוייקטים: פיתוח מודלים בהתחדשות עירונית במרכזי ערים ובשכונות הותיקות בשיתוף הציבור, בעלי עניין, נציגי הרשות המקומית, הועדה המחוזית המטרה: להשתמש בכלים שנחקרו ונלמדו ע"י חברי עמותת  מרחב  לצורך תכנון וקידום הסביבה העירונית בצורה משתפת ודמוקרטית. במסגרת זאת אנו מקדמים את הפרוייקטים הבאים:
K8_dec08_8kikarot_s.jpg שאררט הכיכרות - סדנא לתכנון משתף
לשיקום והתחדשות מתחם הככרות
במרכז העיר קריית שמונה בדצמבר 2008

K8_dec08_logo_s.jpg
שאררט בינלאומי בקריית שמונה
דצמבר 2007
International Charrette in Kiryat Shmona

K8_Charrette_banner
the_day_after_s.jpg
התחדשות עירונית של שכונת ואדי ניסנאס בחיפה Wadi_Nisnas_banner.jpg
פרוייקט משותף
למרחב ועמותת שכנים
neighbors_banner.jpg
סדנאות תכנון במסגרת כנס חיפה 2006 planning workshops
הדר הכרמל בחיפה
Hadar Haifa
תוצרי הסדנה במסגרת כנס מרחב 2006
עין הים בחיפה
Ein HaYam Haifa
תמונות וכתבות על קרנבל "פרחי השכונה"
 panet_logo.gif
Al-arab-logo.gif
assennara-logo.gif
shams-logo.gif
תוצרי הסדנה במסגרת כנס מרחב 2006
תמונות Nov 2006
סדנאות תכנון במסגרת כנס באר-שבע 2005 beer-sheva_banner_s.jpg
 גבעת אולגה
Givat Olga
Project Description
magen%20david-strip.jpg
become_a_member.gif
MIU
Movement for
Israeli Urbanism
מרחב
התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל


© 2006 Copyrights reserved to The "Movement For Israeli Urbanism".