MIU-logo.jpg                                       Image1.jpg Image2.jpg

התחדשות עירונית בואדי ניסנאס

تجدد بلدي في وادي نيسناس

פנייה להשתתפות בצוות המקצועי שאררט ואדי ניסנאס

פרויקט התחדשות עירונית שהחל בכנס מרחב בחיפה בדצמבר 2006 בוואדי ניסנאס אותו מובילה עמותת מרחב יוצא שוב לדרך והפעם לתכנון מפורט לקראת ביצוע. בתכנון המשתף בטכניקת שאררט ישתתפו: צוות מקצועי מטעם מרחב ועיריית חיפה, בעלי עניין בתכנית, תושבי השכונה וארגונים שותפים. השאררט בוואדי ניסנאס יתקיים בתאריכים 15-17 ליולי 2008. באתר של מרחב תוכלו לקרוא פרטים על מהות התהליך, ולהתרשם משאררט שנערך בקרית שמונה בדצמבר 2007. מצורפת למכתב זה תכנית העבודה לתהליך כולו.

אני פונה אליכם ומזמינה אתכם המתכננים מכל תחומי התכנון העירוניעל פי המקצועות המפורטים מטה להצטרף ולהיות חלק מהצוות המקצועי. אשמח מאד בעיקר להיענות של אנשי המקצוע החיפאים שירימו את הכפפה ויהיו חלק מעשיה אמיתית למען העיר ותושביה.

המקצועות הנדרשים לצוות התכנון :
אדריכלים

מתכנני
ערים
יועץ
כלכלי עסקי
יועץ
חברתי
יועץ
תנועה וכבישים
אדריכלי
נוף
שמאי
מקרקעין

מוזמנים מתכננים מכל הארץ, עם עדיפות לתושבי האזור הקרוב. הצוות שייבחר יצטרך להתחייב להשתתפות פעילה בכל תקופת ההכנה, השאררט, ועיבוד התכניות לאחר מכן, ובעבור כך יקבל תשלום.

ניתן למצוא מידע נוסף על הפרויקט באתר עמותת מרחב

   Wadi_Nisnas_banner.jpg

נא לפנות לאדריכלית תמר דה לה זרדה, מרכזת הפרויקט במייל :tamar@miu.org.il