אירועים במהלך תערוכת עמותת מרחב

 

יום ה' 6.7.2006 בשעה 19:00    אירוע פתיחה חגיגי, חתימה על אמנת מרחב ומסיבת רחוב

יפתח את התערוכה: מר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו

דברי ברכה: מר מיכאל ביקסון, מנהל אתר תחנת-הכוח רדינג

טקס החתימה החגיגי של אמנת מרחב

לאה תשיר שירי רחוב איטלקיים; ליווי: רנצו צ'זנה

מסיבת רחוב

יום ב' 10.7.2006 בשעה 18:00  תל אביב יפו ושטחים ציבוריים פתוחים – דיון בפרוייקטים

בשיתוף עיריית תל אביב יפו ומשתלות יגור

§   מרחב ציבורי כחלק מחזון עירוני – מנהל ההנדסה, עירית תל אביב יפו

§   ציר ירוק שינקין-נגה – ברוידא מעוז אדריכלות נוף

§   עצי נוף מורכבים, ההיי טק של הגינון: פרוייקטים לדוגמא – משתלות יגור

יום ג' 11.7.2006 בשעה 18:00   בניינים בוני רחוב – דיון בפרוייקטים

§   פרוייקט סמל, מתחם סומייל, תל אביב יפו – יער אדריכלים

§   מרכז תולדות אהרון, ירושלים – גיורא גור ושות' אדריכלים

§   פרוייקט קריית המשלה בבאר שבע – להב ריג אדריכלים

יום ד' 12.7.2006 בשעה 18:00  שיקום רחובות מרכזיים בערים הותיקות – דיון בפרוייקטים

§   תכנון רחוב סוקולוב והחייאת מרכז הרצליה – מייזליץ כסיף אדריכלים

§   החייאת מתחם רחוב הרצל, נתניה – גוגנהיים/בלוך ומשה מרגלית אדריכלים ומתכנני ערים

§   טיילת הכנסיות, כפר כנא – דוד קנפו ותגית כלימור אדריכלים ובוני ערים

יום ה' 13.7.2006 בשעה 18:00  השילוב של הרכבת הקלה ברחובות ראשיים בערים

בשיתוף נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ

§   השילוב של הרכבת הקלה ברחובות ראשיים בערים – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ

§   שידרת הקרייה – ציר המע"ר המטרופוליני – אלדד ספיבק חברה להנדסה, בר-טל הנדסה, נתן תומר הנדסה, PGL (בשיתוף ד"ר יודן רופא)

§   סוקלוב רמה"ש, הצעה לקו הרכבת הקלה העתידי ושילובו ברחוב – עופר רונן

יום א' 16.7.2006 בשעה 18:00  נוף עירוני – דיון בפרוייקטים

§   ניתוח הסיבות לחזותו הירודה של המרחב הציבורי והצעות לשיפורו – מנדל & מנדל אדריכלים

§   ככר מגן דוד, תל אביב יפו – קרטס גרואג אדריכלים ומתכנני ערים

§   שיקום רחוב הרברט סמואל והפיאצה, חדרה – יחיאל קורין אדריכלים

יום ב' 17.7.2006 בשעה 18:00  הרחוב, הולך הרגל והעיר

ארגון תחבורה היום ומחר וסניף תל אביב של החברה להגנת הטבע משיקים את דו"ח:

בניית מערכות הולכי רגל מתיאוריה למעשה

ברכות – נציג עמותת 'מרחב', ארגון תחבורה היום ומחר וסניף ת"א של החלה"ט

הצגת עיקרי הדו"ח: בניית מערכות הולכי רגל מתיאוריה למעשה – אדר' רותי קלודני

הנחיות לרחובות בערים – דיון בפרוייקט

סקירה של ההנחיות לתכנון רחובות בערים –  צוות עורכי ההנחיות