רחוב עירוני – ישראל 2006, תערוכת עבודות

 

 

עמותת מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל שחזונה הוא יצירת סביבה עירונית

בת-קיימא הומנית והרמונית, מכריזה בזאת על תערוכת עבודות המשקפות את חזון ורוח אמנת העמותה.

 

על תערוכת העבודות

התערוכה השנתית של עמותת מרחב תתקיים השנה בין התאריכים 6-17 ביולי

מטרתה של התערוכה להגדיל את המודעות לעקרונות התנועה, ולהציג פרוייקטים המדגימים אותם באופן ראוי לציון. עבודות שיוצגו בהתערוכה יודפסו ויפורסמ בספר .

בחירת הפרוייקטים לתצוגה בתערוכה מבוססת על מידת התאמתם לעקרונות האמנה.

 

נושא התערוכה השנה יהיה הרחוב העירוני בישראל

במסגרת זאת יוגשו עבודות הקשורות בתכנון ועיצוב אורבני לרחובות או קטעי רחובות, שיקום רחובות וכיכרות, תכניות לצירים מיוחדים בעיר, מבננים הכוללים קטעי רחובות, מבנים בודדים המשפיעים על הרחוב ומהווים חלק אינטגראלי מהתפתחות הרחוב, תכניות המשלבות שטחים ירוקים, שבילי אופניים, ותחבורה ציבורית אשר המהווים חלק מהרחוב.

 

בחינת העבודות שיוגשו

ועדה מקצועית של העמותה תבחן את העבודות המוצעות על פי עקרונות האמנה של עמותת מרחב ובעיקר פרקים 3,4,5 המתייחסים למרקם העירוני ומרכיביו.

הועדה המקצועית תבחר את העבודות שיוצגו, אוצר התערוכה יתאם עם המציגים את אופן התצוגה והפורמט שבו יוצגו העבודות .

חברי הועדה המקצועית הם:

 

אדריכל יעקב יער

שרגא ויסמן

אדריכלית אירית צרף

אדריכל משה אדם

אדריכל יודן רופא

 

מי רשאי להגיש עבודות לתערוכה

כל אדם יכול להגיש עבודה לתערוכה בין אם היא בוצעה ובין שהיא עבודה שלא מומשה עדיין ובתנאי שהעבודה משקפת את אמנה מרחב, נושא העבודה הוא הרחוב העירוני והמגיש שילם את דמי ההשתתפות התערוכה.

 

איך לקבל את האמנה של עמותת מרחב

ניתן להוריד את האמנה מאתר עמותת מרחב www.miu.org.il

 

אופן הגשת העבודות

·        העבודה תוגש על  גבי ניירות A4 עד 7 עמודים בלבד הכוללים תמונות, שרטוטים, הדמיות , המסבירים את העבודה.

·        עמוד אחד לפחות יכיל טקסט המתאר את הפרוייקט, עקרונותיו, תהליך הפיתוח שלו, צוות התכנון, יוזמי הפרוייקט והאחראים לביצועו, הלקוחות ואופן עמידתו בעקרונות האמנה וחזון מרחב – התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל.

·        מספר ואישור השתתפות בתערוכה המהווים אישור לתשלום.

·        את העבודות יש לשלוח למשרדי העמותה לכתובת: גלוסקין 7 תל-אביב

עבודות שלא יוגשו בפורמט זה לא ייבחנו ע"י הצוות המקצועי ולא ישתתפו בתערוכה.


 

טופס השתתפות

כדי להגיש עבודות להשתתפות בתערוכה יש למלא את טופס ההשתתפות אשר מצורף לקול קורא זה או  לפנות בדואר אלקטרוני, או פקס לכתובת העמותה המצוינת למטה, ולבקש את טופס ההשתתפות בתערוכה. ניתן להוריד את הטופס באתר העמותה: www.miu.org.il

 

תשלום דמי הרשמה

בכדי שנוכל לארגן את התערוכה ואת ההוצאות הכרוכות בה, אנו מבקשים מכל מי שמעוניין להשתתף בתהליך לקחת חלק בהוצאות אלו.התשלום מהווה דמי  הרשמה להשתתפות בתערוכה. התשלום לא יוחזר גם אם הצוות המקצועי יחליט כי העבודה לא תוצג.

 

טופס ההשתתפות ההמחאה תרשם לזכות : מרחב - התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל

 

דמי ההרשמה:

80  ₪ לחבר עמותה אשר שילם דמי חבר לשנת 2006

60 ₪  לסטודנט לתואר ראשון אשר שילם דמי חבר לשנת 2006

300 ₪  לאורח שאינו חבר עמותה.

180 ₪ לסטודנט לתואר ראשון  (יש לצרף העתק אישור סטודנט במוסד אקדמי )

 

קריטריונים לשיפוט

כל פרוייקט מועמד ייבחן על פי מידת הצלחתו בהשגת מטרותיו המוצהרות . על פי איכות התכנון הגלומה בו, ועל פי מידת יישומם וקידומם של עקרונות אמנת מרחב בעבודה.

למרות שמובן הדבר שיישום תוכניות בקנה מידה גדול דורש זמן רב, אנו מעונינים להדגיש את ההישג הכרוך בבניה של פרוייקטים באיכות גבוהה. אין זה הכרחי שפרוייקטים המועמדים לתערוכה יהיו בנויים, אבל מידת ישימותם חשובה לועדה המקצועית.

 

התערוכה

העבודות תוצגנה בתערוכה שתתקיים בחודש יוני, ובכנס השנתי של העמותה בנובמבר. התערוכה תייצג את עמותת מרחב בכנסים של CNUCongress of New Urbanism,  Congress of European Urbanism CEU    אשר ייתקיימו השנה .

כמו כן העבודות יודפסו בספר/חוברת של התערוכה.

 

במהלך השבוע של התערוכה יציגו המשתתפים את עבודותיהם ויערך דיון על העבודות בהשתתפות הקהל והמוזמנים.

בשני ימים במשך שבוע התערוכה יתקיימו דיונים על עבודות סטודנטים ובהשתתפותם.  

 

לוח זמנים

19.03.2006    -        פרסום קול קורא להגשת העבודות

27.04.2006    -        מועד אחרון להגשת ההצעות לעמותת מרחב או לשליחתם בדואר.

08.05.2006    -        הודעה למשתתפים על קבלת עבודותיהם לתצוגה בתערוכה

23.05.2006    -        העברת חומר להערות ולעריכה לאוצר התערוכה

12.06.2006    -        הגשת העבודות והפאנלים לתצוגה בתערוכה

15.06.2006    -        פתיחת התערוכה

22.06.2006    -        סגירת התערוכה ופרסום פרויקטים שנבחרו לתצוגה בכנסים בחו"ל

                       

שאלות וברורים

שאלות בנוגע להשתתפות בתערוכה, מהות העבודות המוגשות, תשלום ודמי חבר,

ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת miu@miu.org.il  עד לתאריך 10.04.06  .

כתובת העמותה למשלוח המחאות דמי חבר והשתתפות:

 

עמותת מרחב – גלוסקין 7 תל אביב 62157     טל: 03-6041378    פקס: 03-6022478