MIU Logo
Planning Workshops - סדנאות תכנון
כנס מרחב 2006 - MIU Conference 2006
MIU%20Conference1.jpg
המשך עבודה על שכונות חיפה ועוד פרוייקטים של מרחב
MIU_Projects
חוברת הסדנאות
תקציר הסדנה בואדי ניסנס בערבית ובעברית
תוכנית לסדנאות התכנון שיתקיימו במסגרת כנס מרחב
 November 29 - December 1, 2006
תוכנית כללית
תוכנית מפורטת
חיפה כעיר אוניברסיטאית, טכנולוגיה ותיירות
הזמנה לרב-שיח
תוכנית הסדנה המפורטת
second meeting photos
המפגש השני - תמונות
ואדי ניסנס - Wadi-Nisnas
עין הים - Ein-Hayam
משתתפים
סיכום מפגש פתיחה
סיכום מפגש שני
third meeting invitation
November 15, 2006
המפגש השלישי - הזמנה
second meeting invitation
November 3, 2006
המפגש השני - הזמנה
opening meeting invitation
October 18, 2006
מפגש פתיחה - הזמנה
location of neighborhoods map
מפת מתחמי הסדנאות
early registration
הרשמה מוקדמת
Haifa pic1
קריאה למתנדבים/ות לסדנאות התכנון שיתקיימו במסגרת כנס מרחב – מעשה עירוני, חיפה 2006
אנו קוראים לכם/ן לקחת חלק בסדנאות התכנון בהשתתפות הציבור ובעלי העניין, שיתקיימו במסגרת הכנס
מטרת הסדנאות היא להדגים את האפשרות לתכנון בהשתתפות הציבור, לאפשר למתכננים בחיפה ומכל הארץ להתנסות באופן תכנון זה, ולהראות שניתן להגיע לפתרונות מוסכמים על התושבים ועל בעלי העניין האחרים.

הסדנאות יתקיימו באזורים אשר בחלקם נפגעו במלחמה. התהליך יכלול 3 פגישות מקדימות ועבודה במהלך 3 ימי הכנס. סדנאות התכנון יתבצעו באתרים הבאים בעיר חיפה:
  • שכונת הדר הכרמל
  • שכונת ואדי ניסנס
  • שכונת עין הים
  • חיפה כעיר אוניברסיטאית, טכנולוגיה ותיירות
המועניינים/ות לקחת חלק מתבקשים/ות לפנות לנורית במייל: miu.nurit@gmail.com
haifa_charrette_first meeting_invite
haifa_charrette_first meeting_invite


MIU
Movement for
Israeli Urbanism
מרחב
התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל


© 2006 Copyrights reserved to The "Movement For Israeli Urbanism".