בוקר יום שני 12 לדצמבר מרכז המורים שד. רגר  85 באר שבע

08:30

הרשמה והתאספות

09:00

עמותת מרחב – מי צריך את זה בכלל ?           חדר סמינריון

התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל: אמנת מרחב והשוני מהניו-אורבניזם האמריקאי והאירופאי.- דר. יודן רופא. ועד מנהל מרחב, אוניברסיטת בן גוריון

ערים בישראל, האתגר - אדר' דרור גרשון –ועד מנהל מרחב

                                

10:00

 

עירוניות מתחדשת בהקשר הישראלי

חדר סמינריון

יו"ר - דר. חיה ג'משי -ועד מנהל מרחב

העירוניות המתחדשת כאחת ממכלול האסטרטגיות להתחדשות עירונית

פרופ' נעמי כרמון - המסלול לתכנון ערים ואזורים, הטכניון חיפה

להתחיל מהמקום שבו אחרים נמצאים,  עירוניות מתחדשת בערים ערביות בישראל- דר. ראסם חמאיסי אונ' חיפה.

מגיב: פרופ' אורן יפתחאל, אונ' בן-גוריון בנגב

תחבורה תומכת עירוניות

חדר 21

יו"ר- אינג' דיויד סמית,P.G.L

הגורמים למעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית – דן רדר, המכון לחקר התחבורה עבור נ.ת.ע

ההשפעה של תקני חניה מופחתים על שימושי הקרקע במע"ר

דר' קרל מרטנס, תחבורה היום ומחר

אופניים ועירוניות, תובנות מתל-אביב  דניאל רובינסון ודר. דניאל מישורי, עמותת תאב"א

השתתפות הציבור בהתחדשות עירונית

חדר 24

יו"ר –שלומית ירקוני  ועד מנהל מרחב

מה בין שיתוף הציבור בתכנון לתהליכים לבניית קונצנזוס וגישור רב צדדי

אמיתי הר לב, מקומות - המכון לגישור סביבתי

גישות להחייאה עירונית ויישומן בתל-אביב

פרופ' אלי שטרן, סביבותכנון בע"מ, אונ' בן-גוריון

קונפליקטים אמיתיים או מדומים: עמדות מתכננים כלפי שיתוף הציבור בתהליכי תכנון –

אראלה המילטון, אונ' תל-אביב

מבט עירוני נוסף על פרוייקטים בבאר-שבע - שולחן עגול

חדר 34

יו"ר – אדר' קרלוס דרינברג,  משרד הבינוי והשיכון

שדרות רגר- אדריכל קלמן כץ

 

3 אדריכלים על העיר העתיקה

בבאר-שבע אדר' אריה רחמימוב

      אדר' דוד גוגנהיים

                   אדר' ארי אברהמי

מושבים מקבילים

11:15

הפסקת קפה

11:30

 

לחשוב מחדש - מקרה מבחן באר-שבע                    אודיטוריום

יו"ר  אדר' צבי טל יוסף, מהנדס עיריית באר-שבע לשעבר

ההיסטוריה התכנונית של באר-שבע  פרופ' יהודה גרדוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

באר- שבע שהייתה יכולה להיות  אדר' הלל שוקן ועד מנהל מרחב וסטודנטים מאונ' תל-אביב                    

 דיון בהשתתפות הקהל

12:30

לקראת מחר - הצגת סדנאות התכנון בשיתוף הציבור בשכונות הותיקות ובתחנת הרכבת בבאר שבע  -  אדר' דרור גרשון      אודיטוריום

12:45

כלים לרנסנס עירוני דוגמאות מארה"ב ומהודו    כתוביות בעברית ילוו את ההרצאה       אודיטוריום

Dhiru Thadani, Ayers Saint Gross, Architects and Planners

 

13:30

הפסקת צהריים

 

«   תכנית הכנס נתונה לשינויים

     אחה"צ  יום שני  12 לדצמבר  מרכז המורים שד. רגר  85 באר שבע

 

 

 

14:30

 

החייאת מסחר במרכזי הערים

יו"ר -תמיר בן שחר, ועד מנהל מרחב

חדר סמינריון

דרכים לשיפור תפקודו של שוק מחנה יהודה - מר אלי מזרחי, ועד שוק מחנה יהודה

שיקום מרכז העיר ירושלים הלכה ומעשה מר אסף ויטמן, מנכ"ל חברת עדן

צרכי רשתות קמעונאיות לפתיחת חנויות במרכזי הערים –מר ירון דור, מנכ"ל חברת ניו-פארם

תחבורה תומכת עירוניות

יו"ר -פרופ' יורם שיפטן, הטכניון

 

חדר 35

ניתוק הקשר בין תחבורה וצמיחה עירונית-פרופ' יורם שיפטן

תכנית אב למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין דן אינג' בני שליט"א ואדר' יפה בן שחר, נ.ת.ע- הרכבת הקלה

תחבורה לים והתחדשות עירונית, המרינה בחיפה- רונית פישר,  החברה  להגנת הטבע

מגיבה: בקי שליסלברג, PGL

עירוניות מתחדשת בירוק

יו"ר - גליה בן שהם המשרד לאיכות הסביבה    

חדר 24

שצ"פ בערים, ההיבט הסטטוטורי איריס האן, ועמית שפירא, החברה להגנת הטבע

גינה יוצרת קהילה? תהליכים חברתיים ותכנון גינות שכונתיות-דר. אהובה ווינדזור, סמינר הקיבוצים

טבע בעיר -עמיר בלבן

תיעוד ושימור עצים בוגרים -ישראל גלון

משפט וקהילה

יו"ר - עו"ד ענת בירן

 

חדר 21

לקראת עתיד טוב יותר לקהילות עירוניות זכויות קניין וטובין ציבוריים    

דר. אמנון להבי, המרכז הבינתחומי הרצליה

דמוקרטיזציה של תכנון

בין מציאות לאפשרויות

עו"ד ענת בירן

עו"ד רועי בר

כיוונים לרנסנס עירוני   דיון בפרוייקטים

יו"ר- אדר' משה אדם

חדר 24

המקום שבו ההווה מקדים את העבר, אפולוניה

אדר' יאיר אביגדור

רמות ג' ,רובע עירוני לבאר- שבע אדר' יחיאל קורין

מרכז אחר לנתניה

אדר' משה עצמון

מושבים מקבילים

16:00

     הפסקת קפה

 

16:30

 

ללמוד מהעולם - רנסנס עירוני    יו"ר -  דר. יודן רופא – ועד מנהל מרחב              אודיטוריום

מהנכסף למציאות  דוגמאות עירוניות מפרוייקטים בארה"ב Neal Payton,                                                  

From the Ideal to the Real: the Urbanism of Torti, Gallas and Partners                                 

אסטרטגיות ושיטות לחידוש ערים וישובים מהעידן התעשייתיDr. Harald Kegler, Vice-chair, CEU          

Strategies and Methods for Renewing Cities of the Industrial Age                                                

רנסנס אורבני  כחלופה לפרברי שיכונים- פרוייקטים של רנסנס עירוני באיטליה  AVOE,Gabriele Tagliaventi

Urban Renaissance as an Alternative to Slab-urbs for European Cities                                   

כתוביות בעברית ילוו את ההרצאות

18:30

קוקטייל        לובי ואודיטוריום

 

דברי פתיחה:  אדר' עירית סולסי-שלף יו"ר עמותת מרחב

ישאו דברים:   מר יעקב טרנר, ראש עירית באר-שבע

        פרופ. אבישי ברוורמן – נשיא אוניברסיטת בן גוריון

מר שרגא וויסמן מנכ"ל חברת אשדר

מר משה אביסרור יו"ר ארגון הקבלנים באר שבע

מר צבי וויסלר מרכז פורום יו"ר ועדי השכונות באר שבע

הרצאה:- העירוניות המתחדשת כתנועה עולמית

 Dhiru Thadani, Ayers Saint Gross, Architects and Planners, board member of the CNU

 בעקבות "קטרינה" במפרץ המיסיסיפי-  תהליכי תכנון שנערכו עבור 11 קהילות שונות במפרץ המיסיסיפי בדרום ארה"ב בעזרת 250 מתכננים מרחבי ארה"ב ואירופה ובחסות הארגונים                כתוביות בעברית ילוו את ההרצאות