הכנס הראשון – באר שבע 2005

מרחב– התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל

 

הצורך ברנסאנס עירוני בישראל והדרכים ליצירתו

12-13 בדצמבר 2005  י"א – י"ב בכסלו תשס"ו  באר-שבע

קול קורא להגשת עבודות ומאמרים

 

הקונגרס הראשון של  מרחב יעסוק בשני נושאים:

האחד הוא ניתוח ותיאור המימדים השונים של הצורך ברנסאנס אורבני בישראל.

השני ידון בדרכים להביא לרנסנס זה, עפ"י העקרונות של - מרחב - התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל.

תאור מלא של הפניה מצורף כמסמך

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך:   20.09.2005

שאלות וברורים

לד"ר יודן רופא בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת yodan@miu.org.il .

הנכם מוזמנים לבקר באתר שלנו  www.miu.org.il

מרחב – גלוסקין 7 תל אביב 62157   טל:   03-6041378   פקס: 03-6022478