MIU Logo
סדנאות לתכנון בשיתוף הציבור בבאר שבע
beer-sheva_workshops.jpg

סדנאות לתכנון בשיתוף הציבור בבאר שבע

מהן מטרות הסדנאות לתכנון ?

§        על מנת להתמודד ולהתנסות בתהליכי תכנון דמוקרטיים ומתקדמים במרכזי הערים ובשכונות, במקום בהם גרים וחיים אנשים,

§        על מנת ללמוד לעבוד יחד וליצור שותפות של כל בעלי העניין מתוך מחוייבות הדדית,

§        על מנת ללמוד לזהות הזדמנויות אפשריות להצלחת התכנון

 מתי יתקיימו הסדנאות ?

במסגרת הכנס שייתקיים בבאר שבע, יתקיים יום של סדנאות לתכנון בשיתוף הציבור וכל בעלי עניין.
הסדנאות יתקיימו ביום השני של הכנס בתאריך 13 לדצמבר במשך כל היום 9.00- 18.00

לקראת יום זה אנו עורכים מספר מפגשים מקדימים לגיבוש הקבוצה והפרוייקט, המפגש הקרוב יתקיים

ביום ראשון 27 לנובמבר בשעה 17.30 במרכז המורים בבאר שבע

 מי מוזמן להשתתף ?

אדריכלים, מתכנני ערים, אדריכלי נוף, יועצי תנועה, כלכלנים, אנשי איכות הסביבה, יועצים משפטיים,
עובדים קהילתיים, אנשי תכנון ברשויות המקומיות, נציגי גופים מתכננים במשרדים הממשלתיים,
תושבי העיר באר שבע, נציגי עמותות וגופים ציבוריים העוסקים הנושאי סביבה וחברה

 מהם הפרוייקטים שיידונו בסדנאות ?

נבחרו שני אתרים בבאר שבע בשיתוף תושבי השכונות ומנהל ההנדסה של העיר

הסדנאות עסקו בשלושה מרחבים עירוניים:

§         ציר ירוק להולכי רגל וטיפוח המרחב הציבורי בשכונה א'.

§         מרכז שכונה ב' כמנוף לפיתוח השכונה.

§         תחנת הרכבת החדשה כמוקד לפיתוח והקשר לשכונות ג' ורמות.

Planning Workshops Summary Presentation
MIU
Movement for
Israeli Urbanism
מרחב
התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל


© 2006 Copyrights reserved to The "Movement For Israeli Urbanism".