הצטרפות למרחב

באנר לניוזלטר אדוםאנו צריכים אתכם.ן 

יחד נוכל להמשיך לחזק את העירוניות בישראל

אנו מודים לכם.ן על ההצטרפות והתמיכה

 

דמי חבר שנתיים ₪200

דמי חבר שנתיים סטודנט ₪100

לסטודנטים תואר ראשון בלבד