סדנת TOC לגיבוש המדיניות

השלב הראשון של הפרויקט, שלב גיבוש האסטרטגיה ומתווה הפעולה (בתהליך הקרוי "תיאוריית שינוי" – T.O.C – Theory of Change), הסתיים במאי 2013 וכלל סדרה של סדנאות עבודה בהשתתפות עשרות משתתפים ונציגי אירגונים.

במהלך סדנאות העבודה :

- ניסחנו חזון לערים בישראל ול-"עירוניות" ישראלית.

- הגדרנו את המטרות והשינויים הנדרשים במערכת התכנון, הבניה והניהול העירוני, להגשמת החזון.

- גיבשנו את התוצרים שעלינו להשיג על מנת ליצור את השינוי בכל מטרה ומטרה.

- זיהינו את אוכלוסיות היעד הרלוונטיים.

- ניסחנו מדדי הצלחה.

- ולבסוף הגדרנו את מתווה פרויקט הפיילוט שייושם בעיר אשדוד.

חשוב לנו להמשיך ולבנות קואליציה רחבה של כל בעלי הענין הרלוונטיים שתעזור ותלווה את הפרויקט עד לשולחן הממשלה. על כן אנו מזמינים אותך לקחת חלק בסדנאות ובמפגשים שעתידים להתקיים בהמשך. אנו מקווים שבאמצעות שיתוף אמיתי של עמדות בעלי העניין השונים נוכל להגיע יחד להבנה משותפת שהחברה הישראלית נזקקת לעירונית משגשגת עבור המשך פיתוחה של החברה הישראלית. אנו מאמינים שבאמצעות מימוש הפרויקט נוכל לייצר איכות ורמת חיים שרק עירוניות טובה יודעת לתת.

מפגש 5 – מרץ 2014   |   מפגש 4 – פברואר 2013   |   מפגש 3 – ינואר 2013   |   מפגש 2 ו-1  - ינואר 2013   |

הנכם מוזמנים להוריד ולעיין במסמך המסכם את השלב הראשון של הפרויקט:מצגת מפגש התנעה לישראל עירונית 2050 – חלק 1:מצגת מפגש התנעה לישראל עירונית 2050 – חלק 2: