Archive | מיוחדים

דיון חוק הקמת הרשות להתחדשות עירונית

אנו במרחב מברכים על הקמת הרשות להתחדשות עירונית מתוך הבנה שבכך נותנת הממשלה עדיפות ומקדמת את התחדשות עירונית במדינת ישראל. עמותת מרחב רואה בנושא זה חשיבות לאומית ומקדמת אותו שנים רבות מאז הקמת העמותה בשנת 2004. התחדשות עירונית כיום היא משימה ראשונה במעלה בחשיבותה של מדינת ישראל הן בהיבט החברתי והן בכלכלי. למעשה חיזוק הערים […]

Read the full story

פורסם ב מיוחדים0 Comments

תשתית למדיניות עירונית

מטרת הפרוייקט ישראל עירונית 2050 , להכין מסמך מדיניות לחיזוק העירוניות במדינת ישראל, ולהניח אותו על שולחן הכנסת, הממשלה, ובפני הציבור המקצועי והרחב כמצע לדיון ציבורי וכבסיס למדיניות עירונית בישראל. הפרוייקט זכה למימון ראשוני ותמיכה של הקרנות המובילות בישראל. הכוונה בפרוייקט שאמור שנמשך שנתיים, היא לפתח את כלי המדיניות הדרושים לחיזוק העירוניות בישראל, ולנסות אותם במסגרת עיר […]

Read the full story

פורסם ב מיוחדים0 Comments

פרויקט הפיילוט של ישראל עירונית 2050

אנו שמחים לבשר כי פרויקט הפיילוט במסגרת ישראל עירונית 2050 אשר התקיים באשדוד הסתיים בהצלחה ! את תוצרי הפרויקט שנקרא "שד' הרצל – מעורק תנועה לרחוב עירוני" ניתן לראות כאן המסמך כולל את הנושאים הבאים: סיכום עבודת ההכנה וניתוח המצב הקיים. תוצרי השאררט שנערך בהשתתפותכם יחד עם תושבי העיר, בחודש מאי 2014. תכנית פעולה, כלים […]

Read the full story

פורסם ב מיוחדים0 Comments

הכנס השנתי של איגוד המתכננים 2015

נושא הכנס: דמות הארץ אתמול, היום, מחר כנס איגוד המתכננים התקיים ב- 19-20 לפברואר 2015 בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע. נושא הכנס: דמות הארץ אתמול, היום, מחר לפרטי הקול קורא

Read the full story

פורסם ב ארועים, מיוחדים0 Comments

שוק תלפיות-לאן? / ויטלי דובוב

יש הרבה דרכים להיות עיר עולם מובילה. שוק עירוני תוסס הוא אחת מהן. השוק הוא אחד מנכסי העיר שאם הוא יהיה מוזנח, מלוכלך ולא מזמין אז כך גם תראה העיר כולה וכך ירגישו תושביה. לכן הערים בעולם, וגם בישראל, משקיעות תקציבים לא מבוטלים בשיקום השוק העירוני שלהן, הנגשתו לציבור מתוך הבנה שזהו שירות עירוני לכל […]

Read the full story

פורסם ב מיוחדים1 Comment

מרחב בפייסבוק