הועד המנהל

MIU Board of Directors הועד המנהל של מרחב
Chairman יו"ר
Irit Solzi - Architect & Urban Planner -Partner at Irit & Dror Architects & Urban Planners עירית סולסי -  אדריכלית ומתכננת ערים, שותפה במשרד עירית ודרור אדריכלים ומתכנני ערים
Board Members חברי ועד המנהל
Dr. Yodan Rofe- Architect & Urban Planner - Senior lecturer Ben-Gurion University ד"ר יודן רופא – אדריכל ומתכנן ערים, עובד וחוקר ביחידה לאדריכלות ותכנון ערים במדבר, שדה בוקר
Ilan  Kliger- Traffic Engineer specializing in consulting and design in PGL אילן קליגר – מהנדס תנועה, מנהל פרויקטים בחברת PGL
Opher Lerner- Urban Planner, specializing in strategic planning, social planning and public participation עפר לרנר – גיאוגרף ומתכנן ערים. מתמחה בתכנון אסטרטגי, בתכנון חברתי  ובשתוף ציבור
Moti Zaid - Real Estate Appraiser, Partner in Zaid Orniv Ltd מוטי זייד - שמאי  מקרקעין, מבעלי חברת זייד אורניב
Yoav Lerman - Engineer and PhD Studentin urban geography at Tel Aviv University יואב לרמן - מהנדס ודוקטורנט במחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב
Shlomo Shaul - Architect and Publisher, REMEZ Publishing שלמה שאול - אדריכל ומו"ל,  רמז הוצאה לאור
Yehudit Shoham Environmental Engineer,  Information Research, Translation and  Graphic Design יהודית שוהם - מהנדסת איכות הסביבה, מידענות, תרגום, וגרפיקה
Former Board Members חברי ועד המנהל לשעבר
Hilel Schocken- Architect - Head of School of Architecture, Tel Aviv University הלל שוקן – אדריכל, ראש בית הספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב
Dror Gershon -  Architect & Urban Planner - Partner at Irit & Dror Architects & Urban Planners דרור גרשון – אדריכל ומתכן ערים, שותף במשרד עירית ודרור אדריכלים ומתכנני ערים
Avner Shelem - Engineer and Investor  אבנר שלם - מהנדס ומשקיע
Oded Kutok - Architect  עודד קוטוק - אדריכל
Dr. Haia Jamshi - Director of Planning & Evaluation, "Yaniv" Organization ד"ר חיה ג'משי - סוציולוגית, סמנכ"ל קרן אורן
Dr. Leah Shamir-Shinan - Urban Planner,  Strategic planner in Urban Planning Office
Slomit Yarkoni- IVN first Israel director, associate director NIF שלומית ירקוני - מנכ"לית הראשונה של  IVN
Shraga Weissman - General Manager "Ashdar Company" שרגא וייסמן - מנכ"ל חברת אשדר
Peera Goldman  - Architect & Urban Planner, General Manager "Peera Goldman Architects" פארה גולדמן - אדריכלית מתכננת ערים, מתמחה בשימור מבנים ואתרים, מנהלת משרד גולדמן
Prof. Eran Razin – Geography Faculty Hebrew University , Jerusalem פרופ. ערן רזין - המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית
Tamir Ben-Shahar – Urban Economists & Advisors תמיר בן שחר - מתכנן ערים חב. צ'מנסקי בן שחר
Momo Mahadav – Vice President of Maala – Business for Social Responsibility מומו מהדב - סמנכ"ל מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית
Moshe Adam - Architect, Project advisor, Technion – Israel Institute of Technology משה אדם – אדריכל, מרצה בפקולטה לאדריכלות בטכניון
Orli Ronen Rotem - Business and Public Administration and PhD Student in Geography , Deputy Director of the Heschel Center אורלי רונן רותם - מנהל עסקים ומדיניות
ציבורית ודוקטורט בגיאוגרפיה עירונית, סמנכ"ל מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית

מרחב בפייסבוק

אירועים

  • אין אירועים