סדנאות תכנון במסגרת כנס מרחב בחיפה – 2006

המטרה
מטרת הסדנאות היא להדגים את האפשרות לתכנון בהשתתפות הציבור, מתודה שנעשה בה שימוש נרחב בפרוייקטים עירוניים בעולם, לאפשר למתכננים בחיפה ומכל הארץ להתנסות באופן תכנון זה ולהראות שניתן להגיע לפתרונות מוסכמים על התושבים ועל בעלי העניין האחרים. שיטת תכנון זו מביאה לשולחן את כל הגורמים המעוניינים כדי לפתח יחד חזון לפרוייקט המוצע וכדי להסכים על עקרונותיו. תוצאות הסדנאות יכולות להוות בסיס להמשך התכנון של פרוייקטים אלה. תכנון זה מטרתו העצמת הקהילה המקומית תוך גיוס הסכמה כוללת רחבה שתבטיח את קידומו בהמשך הדרך.

תחומי העיסוק של הסדנאות
שכונת ואדי ניסנאס – שכונה במרכז העיר ההיסטורי של חיפה ובה בעיקר אוכלוסיה ערבית. השכונה נפגעה במהלך המלחמה האחרונה, ותושביה מבקשים כבר זמן רב ליצור פורום לתכנון משותף עם לתושבים ולעירייה. הסדנא תעסוק בסוגיות אסטרטגיות בתכנון השכונה מחד ובפתרונות נקודתיים לאתגרי השכונה מתוך עיניהם של תושבי השכונה, הסוחרים והמבקרים בה מאידך. הסדנא נערכה במשותף עם העמותה לקדמה חברתית, חיפה וועד שכונת ואדי ניסנאס.

שכונת עין הים – שכונה מעורבת של יהודים וערבים, שחלקה במצב חברתי-כלכלי נמוך. השכונה ממוקמת בחלקה המערבי של העיר ונושקת לחוף הים. בשכונה קיימת הזנחה של השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי. נציגי השכונה פנו אלינו במטרה ליצור פורום לתכנון המרחב הציבורי והשטחים הפתוחים כחלק משיקומה. הסדנא נערכה במשותף עם קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע, שלוחת עין הים של מתנ"ס ליאו בק וועד שכונת עין הים.

שכונת הדר הכרמל – נוסדה כשכונה היהודית הראשונה בעיר, התפתחה למרכז עסקי ותרבותי אך ירדה מגדולתה. השכונה מאופיינת בעושר ארכיטקטוני, באוכלוסיה מגוונת, בפעילות קהילתית ומהווה עדיין מוקד מסחרי. היא נמצאת מזה זמן על סדר היום של העירייה. הסדנא תתמקד בפיתוח המרחב הציבורי באזור רחוב נורדאו והגנים ובמרקם המגורים הסמוך. הסדנא נערכה במשותף עם מתנ"ס הדר, פורום הדר וועד שכונת הדר.

בוסטון של ישראל – פיתוח חיפה כעיר אוניברסיטאית: מנוף לפיתוח עיר השכלה המשלבת רפואה, מדע וטכנולוגיה – סדנא אסטרטגית בהיבט כלל עירוני אשר תבחן כיצד ניתן לקדם את חיפה, לשקמה לאחר המלחמה ולחזק את מעמדה באזור על ידי מיצוי הפוטנציאל הגלום באוניברסיטאות ובמרכזי המחקר והפיתוח בעיר, ככלי למיצוב חיפה כמוקד של מדע, טכנולוגיה ורפואה, וקידום תיירות ותעסוקה סביב התמחויות אלו. הסדנא נערכה במשותף עם המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון.

חוברת הסדנאותicon_pdf

תמונות מסדנת עין הים

כתבה:
 עין הים בחיפה

___________ planning-workshop-bannerS