מרחב בנייר עמדה בנושא הסכמי הגג

"הכוונה לבנות שכונות שלמות מתוקף הסכמי הגג נכשלת פעמיים.
ראשית, בחוסר היכולת לממשם ובהעדר יכולת לספק מענה למשבר הדיור.
שנית, בהיותם מחדל תכנוני מתמשך של בניית שכונות פרברים מוטות רכב פרטי
שימיתו את מרכזי הערים ויגרו לנזק כלכלי, חברתי וסביבתי ארוך טווח.
אנו קוראים לחברי קבינט הדיור לבחון מחדש את התכנון הפרברי של השכונות
החדשות, ולשנות את העדפותיה מתכנון על שטחים פתוחים להפניית המשאבים
אל תוך הערים"
 newsL100615_sN1

למצגת בנושא הסכמי הגג

לכתבה המלאה