התחדשות עירונית של שכונת ואדי ניסנאס בחיפה

Wadi_Nisnas_banner.jpg

ואדי ניסנאס בחיפה
Wadi Nisnas Haifa
יצירת מרחב הומאני לתושבי השכונה תוך שימור אופיה
הצגת תוצרי שאררט –  בבית ספר אחוה,
יום א' 31 באוגוסט בשעה 18.00
השאררט
ימים ג'-ה' 15-17 יולי 2008
בי"ס אחווה וואדי ניסנאס
אנו מזמינים את כל בעלי העניין והתושבים
להגיע להשתתף ולהביע את דעתכם
בכל יום בין השעות 18:00-21:30
סיכום היום הראשון – יום שלישי 15 ביולי
- הצגת תהליך השאררט
- דוגמאות לעירוניות מתחדשת
- עבודה בקבוצות עם התושבים
- הצגת העבודה בקבוצות
סיכום היום השני – יום רביעי 16 ביולי
- הצגת אלטרנטיבות ע"י הצוות
- עבודה בקבוצות עם התושבים
- הצגת העבודה בקבוצות
סיכום היום השלישי – יום חמישי 17 ביולי
- גלריה פתוחה לתושבים
- הצגת אלטרנטיבות ע"י הצוות
- דיון בקהל על התוצרים
- סיכום ומה יהיה ההמשך
פעילויות לפני השאררט
הודעה לעיתונות
פנייה לציבור ולבעלי ענין להשתתף בשאררט
פנייה להשתתפות בצוות המקצועי בשאררט
סיכום המפגש ב- 16.6.08
סיור יוזמות קרן אברהם בואדי ניסנאס
מענק קרן פורד לשימור הסביבה
סיכום המפגש ב- 19.2.08
הזמנה למפגש ב- 19.2.08
תקציר הסדנה בערבית ובעברית
תוצרי הסדנה במסגרת כנס מרחב 2006
תמונות Nov 2006
השאררט יולי2008
חוברת סיכום (pdf)
חוברת סיכום נספח ב (pdf)
סיכום מהלך השאררט (pdf)
 תוצרים
 
מצגת תוצרים מלאה
(ppt)
מצגת תכנון אסטרטגי
(ppt)
מצגת תכנון פיזי
(ppt)
 
 
סיכום היום השלישי – יום חמישי 17 ביולי
סיכום היום השני – יום רביעי 16 ביולי
סיכום היום הראשון – יום שלישי 15 ביולי
מפת הגעה לשאררט
לוח זמנים מפורט
15-17 July08
הצוות המקצועי
The Professional Team
בעלי העניין ותושבים
Stakeholders

החזון

שכונת ואדי ניסנאס הינה שכונת מגורים ותיקה, המקיימת חיי מסחר תוססים בלב השכונה. שני מרכיבים אלה נמצאים בקונפליקט מתמיד, בעיקר לנוכח העובדה שמרבית הסוחרים אינם תושבי השכונה. עם זאת, קיים אינטרס משותף; מצד התושבים להמשך פעילות מסחרית תוססת בשכונה לטובת הסוחרים, ומצד הסוחרים לשמירה על השכונה כשכונת מגורים איכותית עבור תושביה.

קיים רצון עז לשמר את המרקם החברתי והפיסי של שכונת הוואדי, כערך היסטורי, תרבותי, חברתי, אדריכלי, תיירותי וחינוכי. שימור השכונה והתחדשותה לא נועדו לחזרה לימים עברו, אלא לשמש כאמצעי למינוף השכונה בתחומי החיים השונים. על כן, יש להכריז על שכונת ואדי ניסנאס כשכונה לשימור מרקמי.

לאפשר נגישות מקסימאלית לשכונה ואפשרויות חניה, תוך מזעור תנועה עוברת ומטרדים תחבורתיים לא רצויים.

העצמה של חיי החברה והקהילה בשכונה בתמיכת המוסדות הציבוריים והפרטיים הפועלים בשכונה.