היום שאחרי תחילת פעילות מרחב בקריית שמונה

פעילות מרחב בצפון "ביום שאחרי"
MIU Activities for The Day After 
מכתב לחברי מרחב
The Day After – The Plan
תוכנית מרחב – "ליום שאחרי"
תמונות מסיור מרחב בקריית שמונה – "ביום שאחרי"
Photos from the MIU Survey of Kiryat Shmona on The Day After
תמונות של נזק מהמלחמה בחיפה
Photos of Missile Damage to Haifa
מרחב "היום שאחרי" בחדשות
חגית פלג-רותם גלובס לקראת היום שאחרי 15 Aug 2006

the day after

מרחב בפייסבוק