סדנת PPS

P"Project for Public Spaces (PPS) is the central hub of the global Placemaking movement, connecting people to ideas, expertise and partners who share a passion for creating vital place.."e

סדנת PPS-"התחדשות השוק העירוני לוד"

 

בשעה 12:00 יפגשו מנחי הסדנא לסיור הכנה במרכז העיר ומתחם השוק.
ילוו אותם נציג מעיריית לוד, מלווים מהקליניקה האורבנית ונציג מרחב.

16:30 – 15:00 סדנת תכנון חלק א' - עבודה בסדנא,
הצגת שיטת העבודה בסדנא תעשה על ידי חלוקת משימות ועבודה בקבוצה.

pps_2
18:00 – 16:30 סדנת תכנון חלק ב' – חלוקת משימות ועבודה בקבוצות קטנות. 


19:40 –   19:00 מליאת הכנס:
הצגת ארגון PPS , דרך העבודה ותוצרי הסדנא "התחדשות השוק העירוני לוד".

 

תכנית הפעילות של שבוע Placemaking

 - pps_1

 

pps_logo3 __ newsL5_280415